Przedsiębiorcy znowu mają problem ze składką zdrowotną – alarmuje Stowarzyszenie Współpracujących Biur Rachunkowych. ZUS w ostatnich tygodniach twierdzi bowiem, że w rozliczeniu za 2022 r. należy ją liczyć także od dochodu wynikającego z różnic remanentowych.

Chodzi o przepisy wprowadzone przez Polski Ład, które całkowicie zrewolucjonizowały zasady rozliczania składki zdrowotnej. Firmy, które są na skali oraz liniowym PIT, muszą ją liczyć od dochodu z działalności gospodarczej. Z pierwszej wersji Polskiego Ładu, która weszła w życie 1 stycznia 2022 r., wynikało, że przedsiębiorcy prowadzący księgę przychodów i rozchodów mogą stracić na tym, że przy wyliczaniu dochodu ze sprzedaży kupionych wcześniej towarów nie uwzględnią (tak jak przy liczeniu PIT) różnic remanentowych. Istniało ryzyko, że zapłacą składkę zdrowotną od czystego przychodu, a nie tego, co faktycznie zarobili.

Czytaj więcej

Polski Ład: duża składka zdrowotna od sprzedanych towarów

W trakcie 2022 r. przepisy zostały jednak zmienione. Z nowelizacji (DzU z 2022 r., poz. 807) wynika, że przedsiębiorcy mogą uwzględniać różnice remanentowe przy liczeniu dochodu na potrzeby składki zdrowotnej.

– Z ważnym wyjątkiem. Otóż przepis przejściowy nowelizacji (art. 36) stanowi, że w 2022 r. podstawa wymiaru składki zdrowotnej nie jest powiększana o dochód wynikający z różnic remanentowych. Regulacja ta dotyczy sytuacji, w której remanent końcowy jest wyższy niż początkowy. Została wprowadzona po to, aby przedsiębiorcy nie stracili na zmianach. Sprawa wydawała się jasna, bo ZUS oraz Ministerstwo Finansów potwierdzały korzystne dla przedsiębiorców stanowisko – mówi Magdalena Michałowska ze Stowarzyszenia Współpracujących Biur Rachunkowych.

Przykładowo, w wyjaśnieniach z 13 kwietnia 2022 r. znajdujących się na stronie internetowej ZUS czytamy: „w odniesieniu do 2022 r. przedsiębiorca nie zwiększa dochodu dla celów składki zdrowotnej, jeżeli remanent końcowy będzie wyższy od remanentu początkowego”.

– Niespodziewanie jednak ZUS zmienił zdanie. W ostatnich tygodniach informuje (są to pisemne oraz telefoniczne odpowiedzi na pytania przedsiębiorców), że rozliczając składkę zdrowotną za cały rok, trzeba uwzględnić również dochód z różnic remanentowych. Spowoduje to, że firmy, które mają dodatni remanent, zapłacą o wiele większą składkę – podkreśla Magdalena Michałowska. I podaje przykład.

– Przedsiębiorca na 1 stycznia 2022 r. sporządził remanent na kwotę 100 tys. zł. Kierując się przepisami oraz wyjaśnieniami z zeszłego roku, uznał, że dodatnia różnica remanentowa nie zwiększy kwoty składki zdrowotnej w 2022 r. Na koniec roku zainwestował więc w towary i jego remanent na 31 grudnia 2022 r. wyniósł 500 tys. zł. Różnica remanentów za 2022 r. to 400 tys. zł. Jeśli przyjmiemy ostatnie, niekorzystne dla biznesu stanowisko ZUS, to okaże się, że przedsiębiorca musi od tej kwoty zapłacić składkę zdrowotną. Na skali wyniesie 36 tys. zł (400 tys. zł x 9 proc.), na liniówce 19,6 tys. zł (400 tys. zł x 4,9 proc.) – wylicza Magdalena Michałowska.

Stowarzyszenie zwróciło się o wyjaśnienie tej sprawy do ZUS oraz do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Zdrowia. – Na razie mamy pozytywną reakcję Ministerstwa Finansów. Z jego odpowiedzi wynika, że dochód z różnicy remanentów za 2022 r. nie wpływa na wysokość składki zdrowotnej. Miejmy nadzieję, że także ZUS wróci do korzystnego dla przedsiębiorców stanowiska – podsumowuje Magdalena Michałowska.