ZUS może żądać od osoby, która pobrała nienależny jej zasiłek chorobowy, zwrotu pobranego świadczenia na zasadach określonych w przepisach ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych(tekst jedn. DzU z 2022 r., poz. 1009 ze zm.). W szczególności może domagać się zwrotu wówczas, gdy ubezpieczony kontynuował prowadzenie swojej firmy w czasie zwolnienia lekarskiego.

Wraz z odsetkami