Za sprawą zmian, jakie wprowadziły przepisy tzw. Polskiego ładu 2.0, komplementariusze w spółce komandytowo-akcyjnej uznawani są od 1 stycznia 2023 r. za osoby prowadzące działalność pozarolniczą. Od tej daty są objęci obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi na zasadach obowiązujących m.in. wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nowy tytuł