Po przekształceniu nowa stawka składki wypadkowej

Żaden podmiot nie może stać się sukcesorem wysokości składki wypadkowej. Jest ona bowiem przypisana do jednego konkretnego płatnika.

Publikacja: 21.12.2022 07:46

Po przekształceniu nowa stawka składki wypadkowej

Foto: Adobe Stock

Sprawa dotyczy przedsiębiorcy, który prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. Została ona jednak przekształcona w jednoosobową spółkę z o.o. W tym wypadku operacja skutkowała jedynie zmianą formy prawnej przedsiębiorcy. Rejestracja spółki nastąpiła w połowie października 2022 r. W związku z tym, że nowemu podmiotowi na mocy art. 5842 § 1 kodeksu spółek handlowych (tekst jedn. DzU z 2022 r., poz. 1467) przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego, powstały wątpliwości formalne związane z ZUS. Chodziło o to, jaką wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ma stosować nowy podmiot od daty jego rejestracji. Płatnik uznał, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać z dotychczasowych wyliczeń. Chciał mieć jednak pewność, więc wystąpił do ZUS z wnioskiem o interpretację.

Czytaj więcej

Weryfikacja składki wypadkowej to szansa na oszczędności

Organ rentowy miał inne zdanie na ten temat. W uzasadnieniu przypomniał, że wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest (na rok składkowy trwający od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku) każdemu płatnikowi przez ZUS lub ustalenia takiego dokonuje on sam na zasadach określonych w ustawie. Od czego to zależy? Organ rentowy ustala stopę procentową wyłącznie w przypadku, gdy płatnik przekazał mu informację ZUS IWA za ostatnie trzy lata kalendarzowe przed danym rokiem składkowym. Z kolei samodzielnie określana jest ona, gdy dany podmiot nie spełnia warunków do jej wyliczenia przez ZUS (płatnik nie przekazał informacji ZUS IWA).

Sposób określenia stopy zależy natomiast od tego, czy przedsiębiorca podlega wpisowi do rejestru REGON oraz ilu ubezpieczonych zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego.

Organ rentowy zaznaczył, że przepisy nie zawierają żadnych uregulowań, które pozwalałyby na przejmowanie stopy procentowej składki wypadkowej pomiędzy płatnikami. Wprost przeciwnie, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. DzU z 2022 r., poz. 2189) do stopy procentowej tej składki nie stosuje się odrębnych przepisów o sukcesji praw i obowiązków w przypadku przekształceń, łączenia się lub podziału płatników składek.

Tym samym nie należy w takim wypadku stosować odrębnych przepisów ustaw odnoszących się do kwestii sukcesji praw i obowiązków. W efekcie wnioskodawca nie może stosować wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalonej dla podmiotu, który już nie istnieje.

Decyzja ZUS: Oddział w Gdańsku DI/100000/ 431211/2022)

Sprawa dotyczy przedsiębiorcy, który prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. Została ona jednak przekształcona w jednoosobową spółkę z o.o. W tym wypadku operacja skutkowała jedynie zmianą formy prawnej przedsiębiorcy. Rejestracja spółki nastąpiła w połowie października 2022 r. W związku z tym, że nowemu podmiotowi na mocy art. 5842 § 1 kodeksu spółek handlowych (tekst jedn. DzU z 2022 r., poz. 1467) przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego, powstały wątpliwości formalne związane z ZUS. Chodziło o to, jaką wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ma stosować nowy podmiot od daty jego rejestracji. Płatnik uznał, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać z dotychczasowych wyliczeń. Chciał mieć jednak pewność, więc wystąpił do ZUS z wnioskiem o interpretację.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?