Od 1 września 2022 r. obowiązuje nowy wzór wniosku Wn-U-G dla niepełnosprawnych przedsiębiorców, którzy ubiegają się o refundację składek ZUS. Nowy wzór wniosku jest dostępny w Biurze Funduszu, Oddziałach terenowych PFRON oraz na stronie internetowej PFRON. Nowy Wn-U-G jest także dostępny w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji. Wyświetli się on do wypełnienia automatycznie przy pomocy używanych dotychczas funkcji tworzenia nowego wniosku lub korekty.