Nowe brzmienie art. 73 pkt 17b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przewiduje, że osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, albo na zlecenie m.in. organu władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, nie będą musiały płacić składki zdrowotnej od swoich przychodów. Jest jednak warunek: nie mogą one przekroczyć 6 tys. zł rocznie.

W praktyce przepis ten może jednak wprowadzić ogromne zamieszanie. Szczególnie u podmiotów, które dotychczas opłacały składki za te osoby. Jeśli od początku tego roku ich przychody nie przekroczyły nowego limitu, będą musiały ich wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego.

Czytaj więcej

Nie da się podwoić ulgi na składki

Jeśli w drugiej połowie roku limit przychodów zostanie przekroczony, będą musiały ponownie zgłosić ich do tego ubezpieczenia. A następnie wyrejestrować ich z tego ubezpieczenia na początku przyszłego roku, bo limit dotyczy rocznych przychodów i resetuje się co 12 miesięcy.

W nowych przepisach brakuje też regulacji rozstrzygającej, czy limit 6 tys. zł przychodu dotyczy jednej osoby, bez względu na to, z iloma podmiotami korzystającymi ze zwolnienia współpracuje, czy też wszystkich tych podmiotów oddzielnie.

Należy przyjąć, że limit dotyczy każdego płatnika oddzielnie, gdyż nowela nie przewiduje możliwości wymiany między różnymi podmiotami informacji na ten temat.