Rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 15 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (DzU poz. 839), zmodyfikowało:

- termin składania wniosku Wn-U-G począwszy od wniosków składanych za styczeń 2022 r.,