Obowiązujące od 2022 r. przepisy Polskiego Ładu skłoniły wielu przedsiębiorców do zmiany formy opodatkowania. Na atrakcyjności zyskał IP Box, czyli preferencja pozwalająca uiścić tylko 5 proc. podatku od dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP). Szczególnie chętnie korzystają z niej programiści, rozliczający dochody z autorskiego prawa do programu komputerowego.

Powstają jednak wątpliwości, jak przy IP Box rozliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne. Część przedsiębiorców od pozostałych dochodów płaci bowiem podatek według skali, czyli stawek 17 i 32 proc.

Jednolita składka

Z najnowszej interpretacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że możliwe są dwa rozwiązania: 4,9 albo 9 proc. składki – w zależności od tego, jak są opodatkowane pozostałe dochody z działalności.

Czytaj więcej

Ulgę B+R i IP Box można połączyć

ZUS analizował przypadek przedsiębiorcy, który rozlicza się według skali podatkowej i jednocześnie korzysta z IP BOX. Przedsiębiorca zapytał, jaką składkę powinien odprowadzić od tej części dochodów, która jest objęta IP BOX. Jego zdaniem powinien uiścić 4,9 proc., natomiast od pozostałej części dochodów – tych opodatkowanych na zasadach ogólnych – 9 proc. podstawy wymiaru.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zgodził się z takim stanowiskiem. Przypomniał, że zgodnie z 79a ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, 4,9 proc. wynosi składka na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą, opłacających podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT, czyli stawkę liniową. Z tego wynika, że obniżoną stawkę składki zdrowotnej (4,9 proc. zamiast 9 proc.) mogą stosować tylko te osoby opłacające podatek z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box), które jako podstawową formę opodatkowania wybrały podatek liniowy 19 proc.

Wyższe obciążenia

„W odniesieniu do przedsiębiorców, którzy rozliczają się według skali podatkowej, oraz przedsiębiorców, którzy rozliczają się według skali podatkowej, a jednocześnie korzystają z IP Box, składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 proc. podstawy wymiaru składki” – czytamy w interpretacji ZUS.

To oznacza, że łączne obciążenie podatkowo-składkowe tych przedsiębiorców (nie licząc składek na ubezpieczenie społeczne), wyniesie wówczas 14 proc. (5 proc. plus 9 proc.).

Przypomnijmy, że z preferencji IP Box mogą korzystać podatnicy, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową i wytwarzają kwalifikowane IP. Wysokość kwalifikowanego dochodu podlegającego opodatkowaniu według stawki stawką 5 proc. ustala się na podstawie dochodu uzyskanego z kwalifikowanych praw, pomnożonego przez tzw. wskaźnik nexus.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM
Opinia dla „Rzeczpospolitej”
Konrad Piłat, doradca podatkowy w kancelarii KNDP

Interpretację ZUS można rozumieć jako złą wiadomość: przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej płacą 9-proc. składkę zdrowotną także wówczas, gdy korzystają z IP BOX. Z drugiej strony ZUS potwierdził, że osoby, które wybrały podatek liniowy, ale mają prawo do 5 proc. stawki podatku ze względu na uzyskiwanie dochodu z programu komputerowego (lub innego wskazanego w art. 30ca ustawy o PIT prawa własności intelektualnej), opłacają składkę zdrowotną według 4,9-proc. stawki.Biorąc pod uwagę możliwość rozliczania kosztów, często jest to najkorzystniejsze rozwiązanie. Przed rozpoczęciem korzystania z IP BOX trzeba jednak bardzo dokładnie przeanalizować konkretny przypadek, w szczególności sprawdzić, czy przedsiębiorca prowadzi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.