- Pracuję na etacie, ale rozważam założenie w najbliższym czasie własnej działalności gospodarczej. Wiem, że zakładającym firmę po raz pierwszy przysługują preferencyjne składki ZUS. Czy i jakie składki będę musiał płacić z tytułu działalności, jeśli pozostanę na etacie? Czy wysokość wynagrodzenia na etacie ma tu znaczenie? – pyta czytelnik.

Decydując się na założenie działalności przyszły przedsiębiorca kalkuluje koszty jakie będzie musiał ponosić w związku z nowym przedsięwzięciem. Szczególnie istotne są te stałe wydatki, które budżet świeżo upieczonego biznesmena będą obciążać bezlitośnie w każdym miesiącu. Warto więc zwrócić uwagę na udogodnienia jakie proponuje ZUS w tej kwestii, a mianowicie preferencyjną wysokość składek na ubezpieczenia społeczne za pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej.

Dla kogo preferencja

Oferta obniżonej wysokości składek ZUS jest bardzo kusząca, szczególnie ze względu na znaczną różnicę pomiędzy preferencyjną składką, a najniższą możliwą wysokością składek na ubezpieczenia społeczne po okresie preferencji. Nic więc dziwnego, że osobom zakładającym po raz pierwszy działalność gospodarczą tak zależy na skorzystaniu z okresu preferencji. Co do zasady, zwolnienie z opłacania składek ZUS w pełnej wysokości przeznaczone jest właśnie dla nich, aczkolwiek jest jeszcze jedna możliwość skorzystania z okresu preferencji. Ma ona miejsce kiedy przedsiębiorca, który decyduje się na założenie kolejnej firmy, przez ostatnie 60 miesięcy nie prowadził działalności gospodarczej. Warto jednak mieć na uwadze, że nie bez znaczenia pozostaje to, dla kogo świadczone będą usługi w prowadzonej działalności gospodarczej, czy to zakładanej po raz pierwszy, czy po okresie 60 miesięcy. Z okresu preferencji nie będą mogły skorzystać osoby fizyczne, które świadczą usługi na rzecz byłego pracodawcy. Zasada ta ma na celu ograniczenie nadużyć w zakresie przenoszenia przez pracodawców ciężaru opłacania składek na pracowników. Dotyczy ona jednak wyłącznie czynności pokrywających się z tymi, które wykonywane były w ramach umowy o pracę.

Podstawa wymiaru preferencyjnych składek ZUS na dany rok obliczana jest jako procent minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na dany rok >patrz tabela.

Łączenie dwóch aktywności

Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorca nie musi rezygnować z zatrudnienia na etacie. Nie ma również żadnych przeciwwskazań, aby już podczas prowadzenia firmy podjąć zatrudnienie. Warto mieć jednak na uwadze, że takie decyzje mogą istotnie wpłynąć na wysokość składek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Dlatego ważne jest, aby o każdej zmianie wpływającej na wysokość składek bądź tytułu ubezpieczenia informować ZUS na odpowiednim dokumencie. Jaki wpływ na wysokość składek ma więc zatrudnienie na etat?

Rzeczpospolita

Z tytułu działalności gospodarczej przedsiębiorca, który posiada tytuł do ubezpieczeń wynikający z zawartej umowy o pracę, będzie opłacał wyłącznie składkę zdrowotną. Jednak kluczowe w tym przypadku jest wynagrodzenie jakie osiąga w związku z zatrudnieniem. Jego wysokość nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie w danym roku. Tylko takie zarobki, nie niższe niż 2000 zł brutto miesięcznie, umożliwiają rezygnację z opłacania składek społecznych z działalności gospodarczej. Nie oznacza to jednak, że nie można ich płacić. Składki te nabierają charakteru dobrowolnego. Warto zwrócić uwagę, że wymiar etatu, na jaki zatrudniony jest przedsiębiorca, nie ma wpływu na wybór tytułu do ubezpieczeń społecznych. Należy pamiętać, że wynagrodzenie uprawniające do rezygnacji z opłacania składek z działalności jest niepodzielne i nie może być określone w proporcji do etatu. Nawet etatu daje możliwość rezygnacji z opłacania składek społecznych, jeśli tylko wynagrodzenie wynosi nie mniej niż minimalne wynagrodzenie w danym roku brutto.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Różne druki

Gdy osoba fizyczna decyduje się na założenie działalności w trakcie trwania umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS powinna dokonać na druku ZUS ZZA. Inaczej jest, jeśli w trakcie prowadzenia działalności zapada decyzja o podjęciu zatrudnienia na etat. W pierwszej kolejności przedsiębiorca powinien wyrejestrować się z dotychczas zadeklarowanych składek społecznych na druku ZUS ZWUA. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie na druku ZUS ZZA wyłącznie do składki zdrowotnej. Data na obu dokumentach, zarówno wyrejestrowaniu jak i zgłoszeniu, to data pierwszego dnia obowiązywania umowy o pracę, czyli pierwszego dnia nowego tytułu ubezpieczeń przedsiębiorcy. ?

Magdalena Drzewińska, wfirma.pl

Zmiany od nowego roku

Nadchodzący rok 2018 szykuje nam liczne zmiany, istotne zarówno dla osób planujących założyć firmę, jak i dla przedsiębiorców, którzy już prowadzą działalność gospodarczą. Przede wszystkim zmienia się minimalne wynagrodzenie za pracę, które w roku 2018 wynosić będzie 2100 zł brutto. Będzie to miało wpływ na wysokość preferencyjnych składek społecznych opłacanych od 1 stycznia, gdyż liczone będą od podstawy wynoszącej 630 zł. Drugą zmianą, wzbudzającą więcej entuzjazmu, jest zapowiadane wydłużenie okresu, w którym przedsiębiorcy będą mogli korzystać z ulgi w opłacaniu składek. Okres ten będzie dłuższy o 12 miesięcy, co oznacza, że ostatecznie wyniesie 36 miesięcy. Projekt ustawy, mówiącej o wydłużeniu okresu preferencji, został skierowany do konsultacji społecznych, a zmiany miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2018 roku. ?