Koniec sporu o to, który sąd administracyjny ma zajmować się skargami na odmowy zwolnienia ze składek ZUS. Prezydent RP rozporządzeniem z 4 marca 2021 r. dokonał zmiany wcześniejszych przepisów o przekazaniu rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw m.in. z zakresu działania prezesa ZUS.

Rozpoznawanie spraw o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek przewidzianego dla poszkodowanych pandemią prezydent przekazał wojewódzkim sądom administracyjnym, według miejsca zamieszkania lub siedziby skarżącego. Nie ma więc wątpliwości, że skargami na odmowy zwolnienia z ZUS, które zaczęły zalewać stołeczny WSA, będą się zajmować wszystkie WSA w Polsce. Zostaną im przekazane skargi już wniesione, w których postępowanie nie zostało jeszcze zakończone. Wyjątkiem będą sprawy z wyznaczonym terminem.

Podstawa prawna: DzU z 8 marca 2021 r., poz. 426