Jaka podstawa do zdrowotnej za styczeń na działalności gospodarczej?

Podstawa wymiaru dla osób prowadzących działalność gospodarczą za styczeń 2022 r. jest uzależniona od formy opodatkowania. W przypadku osób opodatkowanych na zasadach ogólnych będzie to kwota 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 r. włącznie z wypłatami z zysku, a zatem będzie to kwota 4665,78 zł. Składka wyniesie 419,92 zł.

W przypadku osób stosujących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeśli przychody z tej działalności nie przekroczą w styczniu 60 tys. zł, to podstawa ta będzie wynosiła 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 r. włącznie z wypłatami z zysku, a zatem będzie to kwota 3732,62 zł.

W przypadku osób stosujących kartę podatkową będzie to kwota minimalnego wynagrodzenia, a zatem 3010 zł, składka wyniesie więc 335,94 zł. Po przekroczeniu progu przychodów w wysokości 60 tys. zł składka wzrośnie do 559,89 zł, a gdy przychody przedsiębiorcy przekroczą łącznie 300 tys. zł, wówczas składka wyniesie 1007,81 zł.

Jaka będzie składka zdrowotna dla osoby współpracującej, jeśli pobiera wynagrodzenie? Czy od wysokości wynagrodzenia? Czy od średniego wynagrodzenia za IV kwartał?

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą lub z osobami korzystającymi z ulgi na start stanowi kwota odpowiadająca 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. A zatem w 2022 r. podstawą tą jest kwota 6221,04 zł.

Jak ustalić składkę zdrowotną dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą, jeśli zawiesza działalność na dwa, trzy miesiące, po czym ją odwiesza. Od jakiego dochodu ją ustalić po odwieszeniu?

Podstawę wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych stanowi dochód z miesiąca poprzedzającego dany miesiąc. Jeśli zawieszenie działalności nastąpiło przed danym rokiem podatkowym, to po wznowieniu działalności za pierwszy miesiąc podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w danym roku składkowym (z wyłączeniem sytuacji, gdy wznowienie nastąpi w styczniu 2022 r.) podstawę tą będzie stanowiła kwota minimalnego wynagrodzenia z uwagi na brak możliwości ustalenia dochodu z miesiąca poprzedniego.

Od jakiej podstawy należy obliczyć składkę zdrowotną dla osoby, która rozpoczyna działalność po raz pierwszy, korzysta z ulgi na start i będzie się rozliczać na zasadach ogólnych?

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

W takim przypadku opłaca składkę od minimalnego wynagrodzenia. W 2022 r. składka wyniesie 270,90 zł (9 proc. x 3010 zł).

Czytaj więcej

Polski Ład: jak obliczyć składkę zdrowotną? ZUS udostępnił kalkulator