Mały ZUS+ to system opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne, przewidziany dla przedsiębiorców, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł.

Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

– Kolejny już rok zainteresowanie tym programem naszych klientów jest stosunkowo duże. Do małego ZUS+ mamy zgłoszonych już ponad 327 tys. przedsiębiorców – informuje prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Z informacji przekazanych przez ZUS wynika, że przedsiębiorcy, którzy chcą w tym roku zacząć korzystać z małego ZUS+, powinni zgłosić to w ZUS do 31 stycznia. Ci, którzy korzystali z ulgi w 2021 r. i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie. ZUS przypomina, że przedsiębiorcy, którzy korzystają z małego ZUS+ w 2022 r., muszą też złożyć dodatkowe dokumenty rozliczeniowe – termin na to mija 20 lutego.

Ulga uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Nie dotyczy jednak składki zdrowotnej, którą przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.

ZUS przypomina, że z możliwości płacenia składek w obniżonej wysokości można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne.

Zakład zwraca uwagę przedsiębiorców, zarówno tych korzystających z tego systemu, jak i tych, którzy właśnie zgłosili się do niego, że do 20 lutego 2022 r. muszą złożyć dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z kompletem ZUS DRA za styczeń 2022 r. (lub pierwszy miesiąc, w którym wznowili lub rozpoczęli na nowo działalność prowadzoną w 2021 r. – w terminie do 20. dnia następnego miesiąca) z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

Mały ZUS+ trzeba zgłosić do końca stycznia