ZUS informuje od zmianie przepisów dotyczących zasad obejmowania i ustawania ubezpieczeń dobrowolnych – emerytalnego, rentowych i chorobowego. Nowe zasady, które wprowadziła czerwcowa nowela ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1621), wchodzą w życie już w Nowy Rok.

Koniec z dorozumianym wnioskiem

Objęcie tymi ubezpieczeniami nastąpi wyłącznie na podstawie zgłoszenia złożonego na dokumencie ZUS ZUA. Nie będzie już można powołać się na tzw. wniosek dorozumiany,  polegający  na terminowym opłaceniu składki za dany miesiąc. Na taki wniosek powoływali się  przedsiębiorcy, którym zdarzyło się niechcący spóźnić z opłaceniem  składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Gdy starali się potem o zasiłek, ZUS go odmawiał wskazując na przerwę w ubezpieczeniu i brak wniosku o ponowne nim objęcie. Sądy jednak orzekały w niektórych przypadkach, że terminową zapłatę kolejnych składek można traktować jako wyraźną wolę podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, a wówczas formalny  wniosek nie jest konieczny.

Najistotniejsza zmiana jest taka, że nieterminowe opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia nie będzie już przyczyną ich ustawania. Tę nową zasadę trzeba stosować już od grudnia 2021 r. Dobrowolne ubezpieczenia nie ustaną, jeśli składka za grudzień 2021 r., której termin płatności przypada w styczniu 2022 r., będzie opłacona po terminie albo nie będzie opłacona.

Ubezpieczenia dobrowolne będą ustawały – tak jak dotychczas – wraz z ustaniem tytułu podlegania tym ubezpieczeniom (np. z nawiązaniem stosunku pracy w przypadku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, z rozwiązaniem terminowej umowy zlecenia w przypadku ubezpieczenia chorobowego) albo na podstawie złożonego wyrejestrowania na dokumencie ZUS ZWUA.

Czytaj więcej

(Nie)dobrowolna składka chorobowa

A co, jeśli ubezpieczenia dobrowolne ustaną przed grudniem 2021 r., czyli w listopadzie dana osoba nie będzie objęta tymi ubezpieczeniami?  Wówczas od 1 grudnia 2021 r. osoba ta nie może im podlegać na podstawie wniosku dorozumianego, tj. na podstawie terminowej wpłaty składek za grudzień w styczniu 2022 r. Aby ponownie być objętym tymi ubezpieczeniami trzeba zgłosić się do nich na dokumencie ZUS ZUA.

Natomiast osoba, która od 1 grudnia 2021 r. będzie chciała zrezygnować z ubezpieczeń dobrowolnych, będzie musiała wyrejestrować się (na dokumencie ZUS ZWUA). Do rezygnacji nie wystarczy nieopłacenie składek za grudzień.

W okresie od dnia objęcia dobrowolnymi ubezpieczeniami do dnia ich ustania ubezpieczony będzie musiał rozliczać i opłacać składki za każdy miesiąc. Aby nie płacić składek na te ubezpieczenia konieczne będzie wyrejestrowanie się z nich.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Sześć miesięcy na spłatę zaległości

Choć  od nowego roku zaległość w składkach na ubezpieczenia społeczne nie będzie powodowała ustania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, to może mieć wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Jeśli zaległość ta przekroczy kwotę 1 proc. minimalnego wynagrodzenia, to prawo do świadczeń nie będzie przysługiwało do czasu spłaty całości zadłużenia. Prawo do świadczenia przedawni się, jeśli zadłużenie nie zostanie spłacone w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia.

- Nowe przepisy umożliwią zachowanie ciągłości ubezpieczeń dobrowolnych, gdy składki nie będą opłacone lub będą, ale po terminie. Oznacza to, że nie będzie trzeba składać wniosków o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie. Wnioski takie (formularz US-9) nadal można składać za okresy przed 1 stycznia 2022 r. maksymalnie do 30 czerwca 2022 r. - informuje ZUS.