Polski Ład jest już w Dzienniku Ustaw (poz. 2105), a przedsiębiorcy zastanawiają się, jak wdrożyć rewolucyjne zmiany w rozliczeniach. O tym, jak w przyszłym roku płacić firmowe składki zdrowotne, informuje ZUS na swojej stronie internetowej.


Przede wszystkim potwierdza to, o czym pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” już 12 sierpnia. Każdy przedsiębiorca, nawet najmniejszy, będzie musiał co miesiąc składać deklarację. Po co? Aby poinformować ZUS o wysokości swojego dochodu (u ryczałtowców przychodu) z działalności gospodarczej. Na jego podstawie wyliczymy bowiem wysokość składki zdrowotnej. ZUS wskazuje też, że w deklaracjach należy podać informacje o swojej formie opodatkowania.

Czytaj więcej

Polski Ład - poradnik: Kto zyska, a kto straci na „obniżce” podatków

Przypomnijmy, że przedsiębiorcy na skali podatkowej składkę zdrowotną za styczeń 2022 r. (i następne) zapłacą w wysokości 9 proc. dochodu. U tych, którzy korzystają z liniowego PIT, wyniesie 4,9 proc. dochodu. U ryczałtowców będzie uzależniona od wysokości przychodu. 


Zmieniają się też terminy rozliczenia. Zgodnie z zusowskimi materiałami od stycznia 2022 r. na przekazanie deklaracji i opłacenie składek będzie czas do: 


5. dnia następnego miesiąca – jednostki i zakłady budżetowe, 


15. dnia następnego miesiąca – płatnicy posiadający osobowość prawną, chodzi m.in. o spółki kapitałowe (z o.o. i akcyjne), spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego (urzędy gminy, miasta), uczelnie wyższe, 


20. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy składek, czyli opłacający wyłącznie składki na własne ubezpieczenia, a także przedsiębiorcy i inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej zatrudniający innych ubezpieczonych, w tym spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna).


Na stronie ZUS znajdziemy też przypomnienie, że składki zdrowotnej zapłaconej w przyszłym roku nie odliczymy już od podatku. Dotyczy to też składki za grudzień 2021 r. opłaconej w styczniu 2022 r. Wynika z tego, że ci, którym zależy na odliczeniu, powinni pospieszyć się z przelewem do ZUS i uregulować ją do końca 2021 r. 


Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

W informatorze podkreślono również, że składka zdrowotna nie jest kosztem uzyskania przychodów. Można ją natomiast uwzględnić w tzw. dodatkowym zwrocie ulgi na dzieci, gdy zabraknie podatku do jej wykorzystania.

ZUS przypomina także, że ubezpieczeniem zdrowotnym zostaną objęci członkowie zarządu pełniący swoją funkcję na podstawie powołania. Płatnikiem będzie spółka, która wypłaca im wynagrodzenie.

Czytaj więcej

IP Box: możliwe dwie stawki składki