Polski Ład całkowicie zmienia zasady rozliczania składki zdrowotnej przez prowadzących własny biznes. Nie da się jej już odliczyć od PIT, będzie liczona od dochodu z działalności.

– Ale na gorszych zasadach niż podatek. Dochodu będącego podstawą wyliczenia składki zdrowotnej nie da się bowiem pomniejszyć o przysługujące przedsiębiorcy ulgi – mówi Izabela Leśniewska, doradca podatkowy w kancelarii Alo-2.

Potwierdza to Filip Przybylski-Lewandowski, adwokat, partner w kancelarii Buszan Orłowski Przybylski-Lewandowski.

Czytaj więcej

"Polski Ład" PiS: koniec z odliczeniem składki zdrowotnej

– Polski Ład stanowi, że podstawą wymiaru składki zdrowotnej jest dochód z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o PIT. Dla celów podatkowych można go pomniejszyć o ulgi i wtedy wychodzi nam podstawa obliczenia PIT. Przy obliczaniu składki nie będzie można tego zrobić – tłumaczy ekspert.

– Podstawa wymiaru składki zdrowotnej będzie więc wyższa niż podstawa opodatkowania. Od dochodu składkowego nie odliczymy bowiem ani obecnych ulg, np. na złe długi, badania i rozwój, darowizny czy smog, ani też wprowadzanych przez Polski Ład, m.in. na sponsorowanie sportu czy kultury. Nie odliczymy też strat z poprzednich lat – mówi Izabela Leśniewska. Dodaje, że przy obliczaniu dochodu składkowego najprawdopodobniej nie uwzględnimy różnic remanentowych, które wyliczają na zakończenie roku prowadzący księgę przychodów i rozchodów.

Obecnie przedsiębiorcy płacą składkę zdrowotną w stałej kwocie. Aktualnie jest to 381,81 zł miesięcznie. Większość odliczają od podatku. Polski Ład likwiduje odliczenie, inaczej też będzie ustalana wysokość składki.

Przedsiębiorcy na skali podatkowej zapłacą co miesiąc 9 proc. dochodów z biznesu. Część z nich dostanie tzw. ulgę dla klasy średniej, która ma zrekompensować podwyżkę. U przedsiębiorców, którzy korzystają z liniowego PIT, składka wyniesie 4,9 proc. dochodu.

Składkę zdrowotną zapłacą także ci, którzy w ogóle nie odprowadzają podatku, bo mają niski dochód albo stratę. U nich będzie liczona od minimalnego wynagrodzenia.

Ostateczne rozliczenie składki zdrowotnej nastąpi po zakończeniu roku. Przedsiębiorca, który ją nadpłaci, będzie mógł wystąpić o zwrot.

– Nowe zasady skomplikują firmowe rozliczenia. Przedsiębiorca policzy składkę inaczej niż podatek. Mogą się też pojawić nowe problemy przy korektach wpływających na wysokość dochodu – mówi Filip Przybylski-Lewandowski.

Podatkowy pakiet Polskiego Ładu jest już podpisany przez prezydenta. Większość zmian wchodzi 1 stycznia 2022 r.

Czytaj więcej

Rewolucja w podatkach już pewna. Andrzej Duda podpisał "Polski Ład" PiS