Czerwcową nowelizacją systemu ubezpieczeń społecznych doprecyzowano przepisy dotyczące możliwości dochodzenia przez ZUS nienależnie pobranych świadczeń. Przepisy, które weszły w życie 18 września 2021 r., znacznie pogarszają sytuację nieuczciwych ubezpieczonych.

Czytaj więcej

ZUS: duże zmiany w zasiłkach od 2022 roku