Senat zajmie się dziś nowelizacją z 23 stycznia 2009 r.[link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=282315]ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych[/link]. Chodzi o wyrównanie wysokości składki zdrowotnej osób opłacających ją z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Większość przedsiębiorców odprowadza tylko ją, gdyż społecznie jest ubezpieczona z innego tytułu. Zmiana dotyczy ok. 1,6 mln osób.

[srodtytul]Różne podstawy[/srodtytul]

Wszystko wskazuje na to, że Senat przyjmie ustawę bez poprawek. To zaś oznacza, że podstawa wymiaru składki zdrowotnej będzie równa przez cały rok (nie będzie się zmieniać co trzy miesiące, jak dziś). Wyniesie ona 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego (nie zaś w poprzednim kwartale, jak dotychczas), łącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez prezesa GUS. Od tej kwoty przedsiębiorcy będą ją płacić od stycznia do grudnia. Z tym że w tym roku zasady te będą stosowane do składek należnych od marca.

[b]Ile zatem przedsiębiorca zapłaci na NFZ?[/b]

Wynagrodzenie w czwartym kwartale 2008 r. wyniosło 3322,09 zł.

[b]Minimalna podstawa wymiaru to zatem 2491,57 zł.

Składka zdrowotna, począwszy od marcowej, wyniesie więc 224,24 zł (9 proc. x 2491,57). [/b]

Za luty prowadzący firmy zapłacą tyle samo co za styczeń, czyli 215,35 zł.

Ten, kto odprowadza z działalności wszystkie składki, za marzec będzie więc musiał wydać niecałe 10 zł więcej niż za luty – ok. 840 zł. Na razie nie zmieniają się zasady opłacania składek dla korzystających z ulgi na rozpoczęcie działalności.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Zwróćmy uwagę, że wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru składki zdrowotnej będzie inne niż przy składkach społecznych. Pierwotnie w obu miało to być prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie (zakładane w ustawie budżetowej). W trakcie prac sejmowych poprawkę w projekcie nowelizacji ustawy zdrowotnej wprowadziła Komisja Zdrowia.

– Wyrównanie składek ułatwi wypełnianie comiesięcznych obowiązków wobec ZUS – zauważa Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego. – Liczymy, że w składanych dokumentach będzie mniej błędów. Przypominam też, że składki można płacić od zadeklarowanej kwoty wyższej od ustawowego minimum. Takie rozwiązanie wybiera ok. 5 proc. prowadzących działalność. Z tym że ma to znaczenie szczególnie dla ubezpieczenia emerytalnego – im więcej ubezpieczony wpłaci składek, tym wyższą dostanie emeryturę – mówi Przemysław Przybylski, rzecznik ZUS.

[srodtytul]Wyższy wymiar[/srodtytul]

Niewykluczone, że zasady opłacania składki zdrowotnej zmienią się za rok. Rząd przygotował projekt ustawy o państwowym nadzorze nad systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego dotyczący m.in. zwiększenia wymiaru składki na to ubezpieczenie do 10 proc., począwszy od 2010 r. Chodzi o zwiększenie przychodów z tego tytułu (o ok. 6,1 mld zł).

– Podwyższenie wymiaru składki jest, obok zmian systemowych mających na celu poprawę efektywności wydatkowania środków publicznych na opiekę zdrowotną, niezbędnym warunkiem odczuwalnej poprawy dostępności do tych świadczeń. Przedstawienie ostatecznego stanowiska ministerstwa będzie możliwe po przeanalizowaniu uwag, które napłynęły po uzgodnieniach zewnętrznych tego projektu – poinformował Jakub Gołąb, rzecznik prasowy ministra zdrowia.