[b]Jestem na emeryturze i pracuję na etacie, z racji którego szef odprowadza za mnie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Poza tym prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, bez żadnych pracowników. Podobno nawet za miesiąc, kiedy nie osiągnę przychodu albo uzyskam tak mały, że zaliczka na podatek okaże się zerowa, muszę i tak opłacić z tytułu firmy najniższe składki zdrowotne. Jest to niesprawiedliwe, gdyż za pracowników w takiej sytuacji składka zdrowotna wynosi 0 zł. [/b]

Emeryt, który dodatkowo pracuje oraz prowadzi działalność gospodarczą, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu umowy o pracę. Z racji działalności ubezpieczenia emerytalne i rentowe mają natomiast charakter dobrowolny, a obligatoryjne są jedynie zdrowotne.

Gdy składka zdrowotna obliczona przez płatnika jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, obniżamy ją do wysokości zaliczki. Wynika tak z art. 83 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=282315]ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych[/link].

Zasadę tę stosujemy jednak do pracowników, zleceniobiorców, funkcjonariuszy, bezrobotnych i stypendystów, ale nie do osób prowadzących działalność gospodarczą.

Wobec tego [b]indywidualny przedsiębiorca, który w danym miesiącu z powodu niskich dochodów nie opłaca zaliczki na podatek, w dalszym ciągu ma obowiązek opłacania składki zdrowotnej[/b].

[b]Prowadzący działalność gospodarczą, który jest jednocześnie emerytem, może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku uiszczania składki zdrowotnej, jeżeli emerytura nie przekracza miesięcznie minimalnego wynagrodzenia (od 1 stycznia 1276 zł) i spełnia jeden z warunków:[/b]

- uzyskuje przychody z tego tytułu nie wyższe niż miesięcznie 50 proc. najniższej emerytury (318,15 zł),

- opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Jeżeli więc prowadząc działalność gospodarczą czytelnik sprostał wskazanym kryteriom, to nie musi opłacać składek zdrowotnych. W takiej sytuacji w składanej za siebie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA wykazuje podstawę wymiaru składki zdrowotnej, tj. 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a w pole kwota składki wpisuje zero. Gdy w kolejnym miesiącu również spełnia warunki do zwolnienia, to deklaracji nie musi składać.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

[b]Gdy natomiast tych warunków nie spełnia, to z działalności jest zobowiązany do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne w pełnej wysokości, nawet gdy w danym miesiącu zaliczka na podatek jest wyższa od tej składki.[/b]