Zmiany w rozliczeniach z ZUS w programie Płatnik i aplikacji ePłatnik od 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują ważne zmiany w programie Płatnik i aplikacji ePłatnik. Mają one związek m.in. ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz wprowadzeniem możliwości opłacania składek w mniejszej niż dotychczas wysokości w ramach tzw. małego ZUS.

Publikacja: 03.01.2019 01:00

Zmiany w rozliczeniach z ZUS w programie Płatnik i aplikacji ePłatnik od 2019 r.

Foto: Fotorzepa, Andrzej Bogacz Bogacz Andrzej

Od 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (DzU z 2018 r., poz. 357), które skracają czas przechowywania dokumentacji pracowniczej osób zatrudnianych od stycznia 2019 r. oraz umożliwią skrócenie czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej dla osób, które po raz pierwszy zatrudnione zostały w okresie 1999-2018. Nowe przepisy wprowadzają także szerszy zakres danych przekazywanych do ZUS co miesiąc przez płatników składek. Szczegóły o tym, jakie ta ustawa daje prawa i jakie nakłada obowiązki na płatnika składek są dostępne na stronie ZUS w zakładce e-akta.

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą od 1 stycznia 2019 r. może opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość zależy od jego przychodów (ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę; DzU z 2018 r., poz. 1577). Szczegółowe warunki, jakie trzeba spełnić, aby z tej ulgi skorzystać, znajdują się w wyjaśnieniach "Mały ZUS od 1 stycznia 2019 r.".

Zmiany w przepisach prawa wymagają zmian w dokumentach ubezpieczeniowych. Dlatego od 1 stycznia 2019 r. ZUS udostępnił nową wersję programu Płatnik (10.02.002) oraz aplikacji ePłatnik (dostępna na PUE ZUS).

W okresie od 1 do 25 stycznia 2019 r. będą funkcjonowały równolegle dwie wersje programu Płatnik – obecna 10.01.001 oraz nowa 10.02.002. Jest to okres przejściowy, w którym płatnicy mają czas na pobranie i zainstalowanie nowej wersji programu. Od 26 stycznia 2019 r. będzie obowiązywała wyłącznie nowa wersja programu Płatnik (10.02.002).

Czytaj też:

O niższe składki ZUS trzeba się postarać

Kto będzie płacił zasiłki w 2019 r.

Rozliczenie składek w okresie przejściowym

Rozliczenie składek za grudzień 2018 r. (w styczniu 2019 r.) należy przygotować jeszcze z wykorzystaniem wersji 10.01.001 programu Płatnik.

Nową wersję programu Płatnik (10.02.002) trzeba pobrać, jeśli w pierwszej połowie stycznia 2019 r. płatnik będzie musiał wyrejestrować pracownika z ubezpieczeń. Od 1 stycznia 2019 r. zmienił się dokument ZUS ZWUA. Przy wyrejestrowywaniu pracowników konieczne jest uzupełnienie kodu przyczyny wyrejestrowania oraz podstawy prawnej. Pracownika należy wyrejestrować w ciągu 7 dni od ustania tytułu do ubezpieczeń.

Po pobraniu nowej wersji programu Płatnik, rozliczenie składek za grudzień 2018 r. płatnicy przygotują z wykorzystaniem nowego formularza ZUS DRA. Przy przekazywaniu danych za ubezpieczonych w rozliczeniu za grudzień 2018 r. nie należy jeszcze używać dokumentu ZUS RPA.

Rozliczenie składek za styczeń 2019 r. (w lutym 2019 r.) należy już przygotować w nowej wersji programu Płatnik. Jeśli pracownik w styczniu 2019 r. osiągnie przychody za lata ubiegłe (np. otrzyma nagrodzę roczną za 2018 r.), trzeba dodatkowo przekazać obok raportu ZUS RCA także nowy dokument ZUS RPA. Taki sposób postępowania będzie obowiązywał przy rozliczaniu składek za każdy miesiąc, w którym nastąpi wypłata za lata ubiegłe.

Zmiany wprowadzone w programie Płatnik:

1) zaktualizowane formularze:

- ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń,

- ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa,

- IM – informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej,

- IR – informacja roczna dla osoby ubezpieczonej,

2) nowe formularze:

- ZUS OSW – oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych,

- ZUS RIA – raport informacyjny,

- ZUS RPA – imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej,

- ZUS DRA cz. II – deklaracja rozliczeniowa cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki wyłącznie za siebie,

- ZUS RCA cz. II – imienny raport cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki wyłącznie za siebie,

3) dodane nowe funkcje i informacje:

- prezentacja w kartotece płatnika w zakładce „Inne dane" informacji o złożonym lub odwołanym ZUS OSW i złożonym ZUS RIA,

- prezentacja w kartotece płatnika w zakładce „Dane do wyliczeń i weryfikacji" informacji o najniższej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej,

- prezentacja w kartotece ubezpieczonego w zakładce „zgłoszenia" danych dotyczących daty rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy/stosunku służbowego,

- dostosowanie obsługi dokumentu płatniczego do zmienionych pól w dokumencie ZUS DRA,

- możliwość obliczania najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę,

- możliwość wczytania nowego KEDU przy zachowaniu możliwości wczytania KEDU w dotychczasowym formacie,

- możliwość wydruku raportu informacyjnego ZUS RIA celem przekazania pracownikowi

Zmiany w aplikacji ePłatnik

ZUS zaktualizował formularze:

- ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń,

- ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa.

Dodatkowo na stronach: www.zus.pl, www.e-skladka.pl oraz na portalu PUE ZUS w roli Płatnik ZUS udostępnia kalkulator do obliczania najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne w ramach tzw. małego ZUS.

Źródło: www.zus.pl

Od 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (DzU z 2018 r., poz. 357), które skracają czas przechowywania dokumentacji pracowniczej osób zatrudnianych od stycznia 2019 r. oraz umożliwią skrócenie czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej dla osób, które po raz pierwszy zatrudnione zostały w okresie 1999-2018. Nowe przepisy wprowadzają także szerszy zakres danych przekazywanych do ZUS co miesiąc przez płatników składek. Szczegóły o tym, jakie ta ustawa daje prawa i jakie nakłada obowiązki na płatnika składek są dostępne na stronie ZUS w zakładce e-akta.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?