[b]Pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży przez 218 dni. Za 33 dni otrzymała wynagrodzenie z tytułu choroby płatne przez pracodawcę, a za 185 dni zasiłek chorobowy finansowany przez ZUS. Urodziła dziecko 186 dnia. Czy waloryzować podstawę wymiaru zasiłków? W którym momencie?[/b]

Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego, pobieranego bezpośrednio po zasiłku chorobowym.

W przypadku pracownicy, która zasiłek macierzyński otrzymała bezpośrednio po zasiłku chorobowym, ma zastosowanie art. 43 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176768]ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267[/link] ze zm., dalej ustawa zasiłkowa).

Przepis ten stanowi, że podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe.

[b] Tak więc podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego pracownicy z pytania stanowi podstawa wymiaru pobieranego przez nią zasiłku chorobowego (bez żadnej waloryzacji)[/b].

Waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dokonuje się wyłącznie dla celów ustalenia podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego, natomiast ta pracownica nie dostawała przed porodem świadczenia rehabilitacyjnego, pobierała tylko zasiłek chorobowy (art. 19 ust. 2 ustawy zasiłkowej).