[b]Wysłałem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pismo z prośbą o interpretację przepisów dotyczących składek. Przedstawiłem tam trzy stany faktyczne odnoszące się do moich podwładnych, m.in. podlegania ubezpieczeniom społecznym i podstawy wymiaru składek. Dowiedziałem się, że w związku z tym muszę wnieść potrójną opłatę. Dlaczego, skoro wysłałem tylko jedno pismo?[/b]

Jest to zgodne z prawem. Jeśli bowiem złożony wniosek o interpretację dotyczyłby jednego stanu faktycznego, wówczas trzeba by zapłacić za to 40 zł.

Natomiast każde następne rozstrzygnięcie – nawet jeśli płatnik składek wnioskuje o nie w jednym piśmie – kosztuje wielokrotność tej kwoty. Powinien więc pan zapłacić za swój wniosek 120 zł.

Przypominam, że o interpretację przepisów może się ubiegać jedynie przedsiębiorca, a zatem osoba fizyczna, prawna i jednostka organizacyjna, która prowadzi działalność gospodarczą.

Jeśli natomiast wniosek został skierowany m.in. przez wspólnika spółki jawnej, partnerskiej czy komandytowej albo przez płatnika składek, który nie ma statusu przedsiębiorcy, to zostanie zwrócony bez rozpatrzenia.

[i] [b]Podstawa prawna:[/b]

– art. 1 pkt 2 i 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=278806]ustawy z 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw (DzU nr 141, poz. 888).[/link][/i]