Obowiązująca od stycznia znowelizowana [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=5093CC3A69930751B16936300C7D2F65?id=170706]ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych[/link] nie zlikwidowała dyskryminujących zasad ustalania wynagrodzeń i zasiłków chorobowych dla tej grupy zatrudnionych.

[srodtytul]Ogólne zasady[/srodtytul]

Niestety, [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=512CA6475861874A649AB4E3EF2E6398?id=352798]ustawa o świadczeniach pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa[/link] nie jest dostosowana do realiów pracy tymczasowej. W konsekwencji zdarza się, że świadczenia pracowników tymczasowych, którzy zachorują, są głodowe i oscylują w granicach kilku złotych dziennie – mówi Monika Ulatowska, ekspert Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

– Pracownicy tymczasowi nie uzyskują świadczeń równorzędnych z tymi otrzymywanymi przez innych zatrudnionych, choć ich sytuacja formalnoprawna jest identyczna. Jest to rezultatem obowiązujących regulacji prawnych niedostosowanych do sytuacji typowego dla pracy tymczasowej kontraktu zawieranego na okres krótszy niż 30 dni. Dzieje się tak mimo odprowadzania od wynagrodzeń pracowników tymczasowych składek na ubezpieczenia społeczne w pełnej wysokości – mówi Katarzyna Gurszyńska z firmy Randstad.

[b]Związek Agencji Pracy Tymczasowej postuluje, by podstawą obliczania wysokości zasiłku chorobowego dla pracowników tymczasowych było wynagrodzenie z dni obowiązywania umowy.[/b] Kwotę wynagrodzenia chorobowego obliczano by, dzieląc zarobione pieniądze przez liczbę dni, które rzeczywiście zostały przepracowane zgodnie z umową, a nie przez narzucone przez ustawodawcę 30 dni.

[srodtytul]Bez wyjątków[/srodtytul]

– Nasza firma, nie czekając na zmianę przepisów, wyliczała wynagrodzenie w sposób korzystny dla pracowników, o jaki występuje ZAPT. Niestety, ZUS zakwestionował taką praktykę i obecnie nasi pracownicy mają wyliczane świadczenia chorobowe na zasadach przewidzianych w ustawie – mówi Gurszyńska.

Temat dyskryminujących zasad ustalania wynagrodzeń pracowników tymczasowych pracujących na podstawie krótkich umów był poruszany w rozmowach z przedstawicielami ZUS oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a także na forum Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych.

Mimo kolejnych prób nie zanosi się, by nastąpił przełom i doszło do zmiany art. 36 ust. 3 ustawy chorobowej, zgodnie z którym podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy stanowi 1/30 część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

– Niestety, nasze działania nie przyniosły efektu. Spotykamy się ze sprzeciwem wobec tworzenia na zasadzie wyjątku sytuacji prawnej odmiennej dla niektórych kategorii pracowników – mówi Agnieszka Bulik, prezes ZAPT.

[ramka][b]Kto ile dostanie[/b]

Pracownik tymczasowy zawarł umowę na jeden dzień –7 czerwca 2010 r. Wcześniejsza umowa skończyła się 4 czerwca i ze względu na jeden dzień roboczy przerwy w umowach nie ma kontynuacji zatrudnienia, zatem zarobków z umów się nie sumuje. W dniu umowy się rozchorował. Dzienna płaca wynosi 72 zł. Wynagrodzenie za jeden dzień choroby wynosi 2,07 zł.

[b] Dla porównania:[/b]

Zatrudniony na stałe pracuje za stawkę 72 zł. Gdyby umowa trwała cały miesiąc i zainteresowany przepracowałby przeciętnie 21 dni, wynagrodzenie chorobowe wyniosłoby za jeden dzień 43,49 zł.[/ramka]

Masz pytanie, wyślij e-mail do autora: [mail=t.zalewski@rp.pl]t.zalewski@rp.pl[/mail]