[b]- Czynności wykonywane przez syndyka nie są wynagradzane w stawce miesięcznej, lecz przyznawane przez sąd raz na kwartał, raz na pół roku, a czasami jednorazowo za okres dłuższy niż rok. Czy w czasie, w którym syndyk nie otrzymuje wynagrodzenia, powinien opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

Czy też składki powinien opłacać tylko za miesiąc, w którym otrzymuje wynagrodzenie? Przykładowo upadłość jest prowadzona od stycznia, a wynagrodzenie (zaliczkę na wynagrodzenie) w wysokości 7 tys. zł syndyk otrzymał w czerwcu. Czy za okres od stycznia do maja może nie opłacać składek, a za czerwiec uregulować je od 7 tys. zł?[/b]

Syndyk, nadzorca sądowy, zarządca będący osobą fizyczną jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych. Wynika to z art. 157 ust. 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=169085]ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (DzU nr 60, poz. 535 ze zm.)[/link].

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 12 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333804]ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm., dalej ustawa systemowa)[/link] osoba prowadząca pozarolniczą działalność podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Jedynie ubezpieczenie chorobowe jest dla niej dobrowolne (art. 11 ust. 2 ustawy systemowej).

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zakończenia jej wykonywania. Wyjątek dotyczy okresu, w którym działalność na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej została zawieszona.

W przypadku syndyków obowiązek ubezpieczeń powstaje z dniem powołania danej osoby do wykonywania tych obowiązków, a ustaje z dniem zakończenia postępowania upadłościowego.

Syndyk jest płatnikiem składek sam za siebie. Dlatego w terminie siedmiu dni od powołania powinien zgłosić się do ZUS jako płatnik składek i osoba ubezpieczona (art. 36 ust. 3 oraz art. 43 ustawy systemowej). Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ma opłacać od zadeklarowanej kwoty nie niższej jednak niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia ograniczenia rocznej podstawy składek.

W takiej wysokości ma je odprowadzać za każdy miesiąc prowadzenia upadłości, bez względu na wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia przyznanego mu przez sąd, a nawet jego brak w niektórych z tych miesięcy.

Natomiast składki zdrowotne za każdy miesiąc powinien regulować od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (z wypłatami z zysku) w IV kwartale poprzedniego roku.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW