[b]- Pracownik 6 października 2010 r. przyszedł rano do firmy, pracował cztery godziny. Poczuł się źle i poszedł do lekarza zakładowego, który skierował go do szpitala. Czy za 6 października powinien dostać wynagrodzenie za cztery godziny, a za pozostałe cztery wynagrodzenie chorobowe? Jeżeli tak, to jak obliczyć stawkę wynagrodzenia chorobowego za cztery godziny?[/b]

Zasiłek chorobowy nie przysługuje za dni, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Jeżeli więc w danym dniu świadczył pracę i otrzyma za ten dzień pełne wynagrodzenie, a jednocześnie uzyskał za ten sam dzień zwolnienie lekarskie (bo np. trafił po pracy do szpitala), nie powinien za niego uzyskać zasiłku chorobowego (wynagrodzenia za czas choroby). Tak wynika z art. 92 § 3 pkt 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]kodeksu pracy[/link].

Jeżeli jednak podwładny świadczył pracę tylko przez część dnia, a następnie źle się poczuł, przerwał pracę, poszedł do lekarza lub trafił do szpitala i uzyskał zwolnienie lekarskie na ten sam dzień, wówczas może otrzymać za niego częściowe wynagrodzenie i pełny zasiłek chorobowy (wynagrodzenie za czas choroby).

Pracodawca nie ma bowiem możliwości wypłacania zasiłku ani wynagrodzenia chorobowego za godziny.

Najniższą stawką zasiłku (wynagrodzenia) chorobowego jest zasiłek (wynagrodzenie) za jeden dzień (1/30 zasiłku miesięcznego). Przesądzają o tym art. 11 ust. 5, art. 12 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=7B399701853F91DF46A50BA45270628D?id=352798]ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2010 r. nr 77, poz. 512)[/link].

Jeżeli więc pracownik otrzyma wynagrodzenie za pracę tylko za część dnia, za ten sam dzień powinien dostać cały dzienny zasiłek chorobowy lub wynagrodzenie za czas choroby. Przepisy nie przewidują bowiem podzielenia zasiłku (wynagrodzenia) chorobowego na godziny.

W sytuacji gdy podwładny otrzymałby wynagrodzenie za pracę za cały dzień, nie może już za niego dostać ani zasiłku chorobowego, ani wynagrodzenia chorobowego.

[i]Autorka jest radcą prawnym w Departamencie Ubezpieczeń Społecznych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej[/i]