[b]13 sierpnia 2010 r. urodziła się nam córka. W okresie poprzedzającym rozwiązanie żona pracowała na półtora etatu (jedna umowa o pracę na cały etat i jedna na pół etatu u innego pracodawcy). Angaż na pół etatu zakończył się w przeddzień porodu (porozumienie stron).

Żona ma zasiłek macierzyński ustalony i wypłacany ze swojego podstawowego i obecnie jedynego miejsca pracy. W żaden sposób nie uwzględnia on wynagrodzenia uzyskiwanego w drugim zakładzie, do ustalenia jego podstawy w ogóle nie liczy się dochodów z innej umowy o pracę, choć od tego wynagrodzenia były odprowadzane wszelkie składki do ZUS. Czy jest szansa na zweryfikowanie otrzymywanego zasiłku?[/b] – pyta czytelnik.

Zasiłek macierzyński przysługuje pracownicy, która urodziła dziecko w czasie ubezpieczenia chorobowego.

Tak stanowi art. 29 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=72F581EDC5238F0AD57AE1FB933C72B3?id=352798]ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.[/link], dalej ustawa zasiłkowa). Jeżeli w momencie urodzenia dziecka byłaby objęta ubezpieczeniem chorobowym z dwóch tytułów, przysługiwałyby jej dwa zasiłki macierzyńskie ustalane i wyliczane odrębnie z każdego z tych tytułów.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku z ubezpieczenia chorobowego uwzględnia się wyłącznie wynagrodzenie uzyskane u płatnika składek w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w trakcie którego powstała niezdolność do pracy. Przesądza o tym art. 36 ust. 4 ustawy zasiłkowej.

Zatem dla zatrudnionego jednocześnie u dwóch pracodawców każdy z nich wylicza odrębnie podstawę wymiaru zasiłku, przyjmując do tego obliczenia wyłącznie wynagrodzenie wypłacone przez siebie, a nie przez inną firmę.

Jak wynika z pytania, pracownica urodziła dziecko, będąc zatrudniona tylko przez jedną firmę. Ma więc prawo do zasiłku macierzyńskiego z racji ubezpieczenia chorobowego, któremu podlegała u tego pracodawcy wtedy, kiedy rodziła.

Ponieważ etat u drugiego pracodawcy ustał przed porodem, nie ma podstaw, aby przyznać pracownicy zasiłek macierzyński z tego zatrudnienia. Rozwiązanie nastąpiło bowiem po ustaniu ubezpieczenia chorobowego u tego pracodawcy.

[ramka] [b]Czytaj [link=http://www.rp.pl/temat/56656.html]więcej o zasiłku macierzyńskim[/link][/b][/ramka]