W czerwcu, lipcu i sierpniu 2011 r.

maksymalna podstawa wymiaru składki chorobowej dla przedsiębiorcy nie może przekraczać miesięcznie kwoty

8665,83 zł

-  czyli 250% przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2011 r., które zgodnie z komunikatem GUS z 11 maja 2011 r. wyniosło 3466,33 zł.

Maksymalna miesięczna składka chorobowa

Zatem za te miesiące dobrowolnie ubezpieczeni będą mogli odprowadzić do ZUS maksymalnie 212,31 zł składki chorobowej.

Oczywiście opłata wyższej składki (a więc od maksymalnej dopuszczalnej podstawy wymiaru) gwarantować będzie ubezpieczonemu wypłatę wyższego świadczenia w razie choroby lub z tytułu macierzyństwa.

Minimalna miesięczna składka chorobowa

Minimalnie dobrowolnie ubezpieczający się przedsiębiorca zapłaci - miesięcznie - 49,38 zł składki chorobowej (2,45% od minimalnej podstawy wymiaru wynoszącej w 2011 r. 2015,40 zł). Jedynie przedsiębiorcy uprawnieni do opłacania składek na preferencyjnych zasadach mogą zapłacić 10,19 zł (2,45% od minimalnej podstawy wymiaru wynoszącej w 2011 r. 415,80 zł).

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Kto może wybrać wysokość opłacanej składki

Ta składka dotyczy jedynie osób, które na ubezpieczenie chorobowe decydują się dobrowolnie. Do kręgu osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu na zasadach dobrowolności zaliczamy m.in.:

- osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,

- osoby współpracujące z przedsiębiorcami,

- twórców,

- artystów,

- osoby wykonujące wolne zawody,

- wspólników jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

- wspólników spółki jawnej,

- wspólników spółki komandytowej,

- wspólników spółki partnerskiej.

Składki odprowadzone od kwoty przewyższającej wyżej podaną maksymalną podstawę wymiaru są traktowane jako nienależnie opłacone i w konsekwencji nie podwyższą późniejszego ewentualnego świadczenia (zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, czy zasiłku opiekuńczego).