Prowadzenie firmy wymaga od jej właściciela wykonania wielu czynności. Rozliczenia z klientami, podpisywanie faktur, opłacanie rachunków za media to tylko część z nich. Jeśli przedsiębiorcę dopada niedyspozycja zdrowotna, to mimo zwolnienia lekarskiego często wykonuje wszystkie te czynności. Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny jednak uważać. Wykonywanie pracy zarobkowej w okresie orzeczonej niezdolności lub wykorzystywanie zwolnienia w sposób niezgodny z celem może skutkować utratą prawa do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Niezależnie od tego, czy praca była wykonywana pierwszego czy ostatniego dnia zwolnienia.

Stanie się tak na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (ustawa). Oznacza to, że właściciel firmy na zwolnieniu lekarskim nie może ciągle zarządzać przedsiębiorstwem. Nie może też wykonywać innej pracy zarobkowej, np. na rzecz innej firmy.

A pracą zarobkową jest każda praca, która przynosi dochód. Nie ma znaczenia, ile czasu zajmuje, ani to, na jakiej podstawie prawnej jest wykonywana. Tak też uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 5 kwietnia 2005 r. (sygn. I UK 370/04)

. W orzeczeniu tym stwierdził, że pracą zarobkową, której wykonywanie w okresie orzeczonej niezdolności do pracy powoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy, jest każda aktywność ludzka zmierzająca do osiągnięcia zarobku, w tym pozarolnicza działalność gospodarcza, choćby nawet polegająca na czynnościach nieobciążających w istotny sposób organizmu przedsiębiorcy i zarazem pracownika pozostającego na zwolnieniu lekarskim.

A czy taka czynność, jak podpisanie dokumentów związanych z działalnością firmy jest już pracą zarobkową? W wyroku z 15 czerwca 2007 r. (sygn. II UK 223/06) SN przyjął, że możliwość uznania, iż nie dochodzi do utraty prawa do zasiłku chorobowego, występuje tylko w razie podjęcia incydentalnej i wymuszonej okolicznościami aktywności zmierzającej do osiągnięcia zarobku w czasie pobierania tego zasiłku.

Oznacza to, że tylko sporadyczna, wymuszona nadzwyczajnymi okolicznościami aktywność przedsiębiorcy w czasie zwolnienia lekarskiego może usprawiedliwiać zachowanie prawa do zasiłku.

Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z 3 marca 2010 r. (sygn. III UK 71/2009).

 

Czytaj też:

Za złamaną nogę przedsiębiorca nie zawsze dostanie pieniądze

Chorujący przedsiębiorca mniej odprowadzi do ZUS

Gdy przedsiębiorca choruje, ZUS dba o jego dochody

Łatwo wypaść z chorobowego

 

Zobacz więcej:

rp.pl » Dobra Firma » Kadry i płace » ZUS » Zasiłki » Zasiłek i wynagrodzenie chorobowe » Zasiłek chorobowy przedsiębiorcy