Odroczona składka na Fundusz Emerytur Pomostowych

Nie ma obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników, którzy wykonują prace pod ziemią – prace górnicze w rozumieniu art. 50c ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu uzyskania przez nich prawa do emerytury pomostowej.

Publikacja: 25.02.2016 03:00

dr Marcin ?Wojewódka, radca prawny ?w Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka?i Wspólnicy sp.k.

dr Marcin ?Wojewódka, radca prawny ?w Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka?i Wspólnicy sp.k.

Foto: materiały prasowe

Tak uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie w decyzji z 14 grudnia 2015 r. (WPI/200000/43/1387/2015).

Wnioskodawca wskazał, że oferuje kompleksową obsługę górnictwa od dostaw materiałów i urządzeń przez remonty i serwis eksploatacyjny do opracowywania nowych rozwiązań technicznych. Spółka zatrudnia pracowników wykonujących prace górnicze, o których mowa w art. 50c ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W dotychczasowej praktyce za bieżące prace spółka odprowadzała składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Jednak zdaniem wnioskodawcy, prace górnicze, o których mowa w art. 50c ustawy emerytalnej, nie zostały wymienione ani w wykazie prac o szczególnych warunkach, ani w wykazie prac o szczególnym charakterze stanowiących załączniki do ustawy o emeryturach pomostowych. W konsekwencji, w ocenie wnioskodawcy, za pracowników wykonujących takie prace nie ma obowiązku odprowadzania na bieżąco składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Składki na FEP powinny być odprowadzane wyłącznie za osoby wykonujące prace wymienione w wykazach stanowiących załączniki do ustawy o emeryturach pomostowych.

Wnioskodawca wskazał, że opłacanie składek na FEP następuje w przypadku osób z art. 50c jednorazowo w odpowiednich terminach miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ustalenie prawa do emerytury pomostowej. Wskazał, że kwestie te regulują przepisy art. 35 ust. 3 ustawy o emeryturach pomostowych oraz art. 47 ust. 1 ustawy systemowej. Płatnik składek jest zobowiązany do opłacania składek na FEP za pracownika wykonującego prace górnicze, który uzyskał prawo do emerytury pomostowej na podstawie art. 11 za okres wykonywania prac górniczych, o których mowa w art. 50c ustawy o emeryturach i rentach z FUS, nie wcześniej niż za okres od 1 stycznia 2010 r.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego ZUS podzielił stanowisko wnioskodawcy. Wskazał, że w myśl art. 35 ust. 3 ustawy o emeryturach pomostowych płatnik składek jest zobowiązany do opłacania składek na FEP za pracownika wykonującego prace górnicze, który uzyskał prawo do emerytury pomostowej na podstawie art. 11, za okres wykonywania prac górniczych, o których mowa w art. 50c ustawy emerytalnej, nie wcześniej jednak niż za okres od 1 stycznia 2010 r. Zgodnie z art. 11 powyższej ustawy – pracownik wykonujący prace górnicze, o których mowa w art. 50c ustawy o emeryturach i rentach z FUS, który spełnia warunki do uzyskania prawa do emerytury pomostowej, nabywa prawo do emerytury pomostowej, jeżeli osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn oraz ma okres pracy górniczej, o której mowa w art. 50c ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 15 lat. Jak słusznie wskazał wnioskodawca, prace górnicze, o których mowa w art. 50c ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nie zostały wymienione ani w wykazie prac w szczególnych warunkach, ani w wykazie prac o szczególnym charakterze stanowiących załączniki do ustawy o emeryturach pomostowych. W konsekwencji za pracowników wykonujących takie prace nie jest odprowadzana na bieżąco składka na FEP. Płatnik będzie jednak zobowiązany do opłacenia składek na FEP za pracownika wykonującego prace górnicze za okres wykonywania prac, o których mowa w art. 50c ustawy o emeryturach i rentach z FUS, za okres od 1 stycznia 2010 r., gdy pracownik ten uzyska prawo do emerytury pomostowej na podstawie art. 11 ustawy o emeryturach pomostowych. Obowiązek ten ciąży na płatniku, a opłacenie składek na FEP następuje w tym przypadku jednorazowo w odpowiednich terminach miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało ustalone prawo do emerytury.

Komentarz eksperta

dr Marcin Wojewódka, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy sp.k.

Należy się zgodzić z interpretacją przepisów dokonaną przez wnioskodawcę, potwierdzoną następnie przez organ rentowy w zakresie braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników wykonujących prace pod ziemią – prace górnicze w rozumieniu art. 50c ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do czasu uzyskania przez nich prawa do emerytury pomostowej. Składki na FEP powinno się odprowadzać za pracowników, którzy wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W związku z tym, że podwładni wnioskodawcy nie wykonują pracy, która jest wymieniona w którymś z wyżej wymienionych zamkniętych katalogów, nie powstaje obowiązek odprowadzania składki miesięcznej na FEP.

W artykule 11 ustawy pomostowej zostały wskazane przesłanki, po których spełnieniu pracownik może przejść na emeryturę. Jest to odpowiedni wiek (55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn) oraz odpowiedni staż pracy górniczej (co najmniej 15 lat). Jednak płatnik ma obowiązek opłacić składki na FEP w następnym miesiącu po tym, w którym zostało ustalone prawo do renty. Wynika to z wytycznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, analogicznie można też zastosować art. 37 ust. 3 ustawy pomostowej.

Art. 47 ustawy systemowej wskazuje termin realizacji obowiązku dokonania wpłaty przez płatnika składek. Konkludując, jeżeli prace wykonywane przez pracowników nie widnieją w jednym z dwóch katalogów, a pracownik wykonuje prace – np. remont górniczy – to nie istnieje obowiązek comiesięcznego odprowadzenia składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Tak uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie w decyzji z 14 grudnia 2015 r. (WPI/200000/43/1387/2015).

Wnioskodawca wskazał, że oferuje kompleksową obsługę górnictwa od dostaw materiałów i urządzeń przez remonty i serwis eksploatacyjny do opracowywania nowych rozwiązań technicznych. Spółka zatrudnia pracowników wykonujących prace górnicze, o których mowa w art. 50c ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W dotychczasowej praktyce za bieżące prace spółka odprowadzała składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Jednak zdaniem wnioskodawcy, prace górnicze, o których mowa w art. 50c ustawy emerytalnej, nie zostały wymienione ani w wykazie prac o szczególnych warunkach, ani w wykazie prac o szczególnym charakterze stanowiących załączniki do ustawy o emeryturach pomostowych. W konsekwencji, w ocenie wnioskodawcy, za pracowników wykonujących takie prace nie ma obowiązku odprowadzania na bieżąco składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Składki na FEP powinny być odprowadzane wyłącznie za osoby wykonujące prace wymienione w wykazach stanowiących załączniki do ustawy o emeryturach pomostowych.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Prawo karne
Prezydent Andrzej Duda ułaskawił prawicowego publicystę
Konsumenci
TSUE orzekł na korzyść frankowiczów. Co ten wyrok oznacza dla banków
Prawo dla Ciebie
Sąd rozstrzygnie spór między córką i wdową po Grzegorzu Ciechowskim
Zawody prawnicze
Adwokatura przyjęła nowe zasady wykonywania zawodu. Zmiany w etyce i zastępstwach
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?