Zmiana w zakresie wieku emerytalnego zakłada jego obniżenie. W związku z tym, od 1 października 2017 r., kobiety będą musiały pracować do 60. roku życia, natomiast mężczyźni do 65. roku życia. Wraz z osiągnięciem powyższego wieku, będziemy uprawnieni do ubiegania się o emeryturę.

Kolejną modyfikacją jest gwarantowana emerytura minimalna. Otrzyma ją każda kobieta, która uzyskała 20-letni staż pracy oraz każdy mężczyzna, który uzyskał 25-letni staż pracy. Od 1 marca 2017 r. emerytura minimalna została zwiększona do 1000 zł brutto.

Zmiana wieku emerytalnego powoduje zmiany w zakresie ochrony przedemerytalnej. Pracownik podlega ochronie przedemerytalnej, czyli ochronie przed wypowiedzeniem, kiedy brakuje mu 4 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Taka ochrona dalej będzie zagwarantowana, a także dopasowana do obniżonego wieku emerytalnego.

W związku z wchodzącym w życie 1 października 2017 r. przywróceniem poprzedniego wieku emerytalnego, 4-letnia ochrona przed wypowiedzeniem rozpoczyna się w przypadku kobiet po ukończeniu 56 lat, natomiast u mężczyzn po ukończeniu 61 lat.

Z perspektywy pracownika zbliżającego się do wieku emerytalnego warto zauważyć, że im dłużej dana osoba będzie pracować ponad ustawowy minimalny wiek emerytalny, tym większą uzyska emeryturę. Nie ma bowiem obowiązku przechodzenia na emeryturę wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego.

Krystian Stanasiuk, LL.M., radca prawny, partner w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie

LL.M., radca prawny, partner w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie