Jak powiedział prezydent USA John F. Kennedy „Sprawność fizyczna to nie tylko jeden z najważniejszych kluczy do zdrowego ciała, to podstawa dynamicznej i twórczej aktywności intelektualnej”. Dlatego – w trosce o harmonijny rozwój firmy i ludzi, którzy ja tworzą – Bank Pekao postanowił wprowadzić plan na zdrowe życie.

Dzięki szczegółowej analizie, przeprowadzonej m.in. na podstawie  wypełnianych w firmie ankiet, deklaracji samych pracowników, informacji o strukturze wieku i płci pracowników oraz kierunkowych danych od dostawcy usług medycznych, firma wyłoniła najważniejsze obszary, które wymagają wsparcia ze strony pracodawcy. W tych sferach szukano rozwiązań i propozycji działań, które złożyły się na pro-zdrowotną strategię Pekao i konkretny plan działań.

- Pracownicy są podstawą każdej organizacji, to ich zaangażowanie, entuzjazm i kreatywność decyduje o sukcesie firmy.  Każdy pracodawca powinien zatem zadbać o ich zdrowie, energię i dobre samopoczucie. Ale żeby to zrobić dobrze, powinien spojrzeć na świat oczami swoich pracowników. Dlatego w naszym banku opieramy się o bezpośrednie wskazania potrzeb i analizę deklaracji pracujących w Pekao osób – mówi Iwona Fijałkowska, Ekspert w Biurze Projektów HR i Modelowania Organizacji w Banku Pekao, koordynatorka programu „Bierz zdrowie za rogi”.

Trzeba się dopasować

Dbanie o zdrowie i jak najlepszą formę fizyczną musi być dopasowane do potrzeb pracowników: tylko wtedy mają szanse spotkać się z ich zainteresowaniem. Kluczowe było więc sformułowanie właściwych pytań, które pozwoliłyby uzyskać jak najwięcej informacji i  jednocześnie nie spowodowałyby przekroczenia osobistych granic żadnej z osób. Każdy, kto sam stara się zadbać o własny dobrostan wie także, że deklaracje nie zawsze przekładają się na czyny. Dlatego równie istotne okazały się  zagregowane wyniki pozwalające wyłonić najczęstsze schorzenia wśród pracowników. Z tego tez powodu do przeprowadzenia analiz zaangażowano dostawcę usług medycznych. Dzięki temu możliwy był kompleksowy i wiarygodny audyt zdrowotny.

Dzięki pozyskanej w ten sposób wiedzy powstał serwis Bierz zdrowie za rogi. Umieszczony w wewnętrznym intranecie, umożliwia pracownikom zapoznanie się w jednym miejscu z wszelkimi aktywnościami firmy podejmowanymi na rzecz zdrowia. Można tam znaleźć filmiki, zaproszenia na webinaria, artykuły, prezentacje czy nagrania zrealizowanych wydarzeń. O pojawieniu się nowych działań można też przeczytać w newsletterze HR, gdzie sekcja „Bierz zdrowie za rogi!” uzyskała nie tylko stałe miejsce ale - co ważniejsze – grono stałych czytelników.

Wszystko to zostało zorganizowane w trudnym czasie pandemii. Z jednej strony Bank Pekao, jak większość firm, zderzył się w tym okresie z nową rzeczywistością, która spowodowała konieczność zmiany wcześniejszych planów i wymusiła jeszcze większe wsparcie pracowników. Ale jednocześnie stworzyła też pewne nowe możliwości. Przeniesienie wszystkich działań do świata on-line  pozwoliło na udostępnienie tych samych treści i aktywności dla wszystkich pracowników niezależnie od ich miejsc pracy, które znajdują się przecież w całej Polsce.

Jak to się zaczęło?

Już od 2010 roku Bank Pekao S.A. zaszczepiał w swoich pracownikach pasję do sportu organizując Bankową Olimpiadę. Prawie co roku podczas jednej z najważniejszych imprez sportowo - rekreacyjnych kilkaset pracowników Banku w  rywalizowało w kilkunastu drużynowych i indywidualnych dyscyplinach sportowych.

- Sport zapewnia zrozumienie wagi osobistego wysiłku, grupowej współpracy, a czasem wielu wyrzeczeń i ciężkiej pracy. Ale smak osiągniętego w ten sposób sukcesu jest wyjątkowy, a zdobyta forma fizyczna i lepsze zdrowie – nie do przecenienia. Udział w bankowej Olimpiadzie uzmysłowił nam też, na jak wielkie zainteresowanie pracowników możemy liczyć – mówi Aleksandra Kubasiewicz, Ekspert w obszarze Employer Brandingu w Banku Pekao S.A.

Organizacja pierwszych wydarzeń pro-zdrowotnych pozwoliła na zebranie podstawowych informacji o potrzebach osób tworzących firmę, a jednocześnie udowodnienie im, że dla banku idea dbania o zdrowie i dobre samopoczucie pracowników, wykracza poza standardowe, jednorazowe akcje integrujące. Nie wystarczy przecież jeden zdrowy posiłek w miesiącu, trening czy spacer, by wpłynąć na dobrostan człowieka. Działania musza być podejmowane stale, a ludzie musza mieć dostęp do pełnego nowości serwisu, który będzie mógł im stale towarzyszyć – w pracy i w domu, jak przyjazny, poświęcający każdemu uwagę trener.

Chcesz dołączyć do firmy, która dba o zdrowie pracowników? Wszystkie obecnie otwarte rekrutacje Banku Pekao możesz zobaczyć na stronie Kariera na bank.

Materiał Promocyjny