Temat tegorocznego konkursu: „Wykorzystanie baz danych do poprawy profilaktyki, diagnostyki i terapii„

Celem konkursu jest pokazanie znaczenia rejestrów, jako wyznacznika postępu polskiej nauki medycznej i farmaceutycznej. Czekamy na projekty dotyczące wykorzystania baz danych.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić wniosek, w którym przedstawisz nam swój pomysł na projekt wpisujący się w tematykę konkursu wraz z propozycją budżetu i harmonogramem realizacji projektu.

Uczestnicy konkursu ubiegają się o granty Naukowej Fundacji Polpharmy, które umożliwią im sfinansowanie i realizację zgłoszonych projektów.

Dotychczas Naukowa Fundacja Polpharmy przekazała już prawie 30 mln zł na działalność statutową!

Wniosek, wraz z wymaganymi dokumentami (podpisane oświadczenie, które potwierdza zapoznanie się z zasadami i dokumentacją formalną konkursu, oraz zgoda Komisji Bioetycznej – jeżeli jest wymagana -  należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu https://cyfrowa-fundacja.polpharma.pl/

Zarejestruj się na portaluPobierz szablony dokumentów i zapisz je u siebie na dyskuUzupełnij szablonyZałącz do zgłoszenia skany wypełnionych dokumentów

Na zgłoszenia czekamy w terminie: od 8 marca do 31 maja 2023 roku.

Zgłoszone projekty zostaną ocenione przez niezależnych recenzentów w odpowiedniej skali punktowej, a następnie poddane dyskusji, głosowaniu i ostatecznej decyzji Rady Naukowej Fundacji.

Ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu 2024 roku i zostanie opublikowane na stronie Naukowej Fundacji Polpharmy https://polpharma.pl/naukowa-fundacja-polpharmy/ Regulamin Konkursu: https://polpharma.pl/wp-content/uploads/2022/03/REGULAMIN-fundacja-konkurs-grantowy_ost._25.02.22.pdf  

Wnioski złożone po terminie, lub niezgodne z Regulaminem, nie będą rozpatrywane.

Materiał Promocyjny