Konferencja podzielona została na dwie części: trwającą dwa dni konferencję właściwą i wydarzenia towarzyszące. Pierwszego dnia, 12 kwietnia 2021 r. zaplanowane są dwa wydarzenia towarzyszące: seminarium wraz z panelem dyskusyjnym poświęcone zdalnym formom nauczania prawa pt. „E-nauczanie - incydent czy przyszłos?c??" oraz Młode Forum Prawa Mediów Elektronicznych, podczas którego ze swoimi referatami występować będą młodzi adepci sztuki prawniczej. Pierwszy dzień konferencji pozwoli przedyskutować najbardziej palące problemy prawa nowych technologii z wyjątkowo praktycznej perspektywy, a dodatkowo uwzględnić stanowisko młodego pokolenia prawników.

Drugiego i trzeciego dnia konferencja będzie prowadzona w ramach trzech paneli: e-wymiar sprawiedliwości, e-prywatność i e-zdrowie. Każdy panel skupi wybitnych i cenionych specjalistów (zarówno teoretyków, jak i praktyków), w tym m.in. Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dr Wojciecha Wiewiórowskiego, Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu Wojciecha Łukowskiego, SSA prof. dr hab. Jacka Gołaczyńskiego, SSO Grzegorza Karasia, prof. dr hab. Dariusza Szostka, Wojciecha Klickiego z Fundacji Panoptykon czy dr Pawła Litwińskiego, a także przedstawicieli Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu: Dziekana Tomasza Schefflera, Wicedziekan Izabelę Konopacką, Redaktor Naczelną Przeglądu Radcowskiego dr Annę Zalesińską oraz Przewodniczącą Komisji Nowych Technologii i Transformacji Cyfrowej Marię Dymitruk, a także członkinie Komisji Nowych Technologii i Transformacji Cyfrowej dr Gabrielę Bar oraz mec. Martę Kruk.

Po obradach konferencyjnych drugiego dnia, 13 marca 2021 r., odbędzie się specjalny półtoragodzinny warsztat dla radców prawnych i adwokatów poświęcony przepisom Tarczy antykryzysowej w praktyce sądowej, w tym m.in. praktycznym aspektom e-rozpraw, prowadzony przez SSR Monikę Białą oraz Agatę Galicką z Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa (CKIS). W dniu 14 marca 2021 r. konferencję zakończy warsztat o ochronie danych osobowych i prywatności w okresie pandemii COVID-19.

Nie da się ukryć, że tematyka 7 FPME w dużej mierze została zdeterminowana przez pandemię COVID-19 oraz jej wpływ na funkcjonowanie państwa i jego obywateli. Dotychczas dopuszczalne jedynie teoretycznie rozwiązania w jednej chwili stały się jedynym remedium na kontynuowanie działalności prawniczej w obowiązującym lockdown'ie. Niemniej, nie można się oprzeć wrażeniu, że wybuch pandemii zintensyfikował rozważania i prace nad wdrożeniem technologicznych rozwiązań w wielu dziedzinach życia. Konferencja ma na celu ich analizę, ocenę z perspektywy upływu czasu oraz wypracowanie miarodajnych postulatów, które mogłyby przyczynić się do efektywnej informatyzacji państwa, przy uwzględnieniu zagrożeń i ograniczeń wynikających z ustawodawstwa krajowego i unijnego. Podejmowaniu dyskusji w tym newralgicznym temacie, biorąc pod uwagę dynamikę postępu technologicznego i nieustannie powstających na styku prawa i inżynierii informacyjnych zagadnień, powinna towarzyszyć gruntowna analiza legislacji zarówno pod kątem de lege lata jak i de lege ferenda.

Niewątpliwym atutem 7 FPME jest jego aktualny i atrakcyjny temat oraz możliwość wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami zarówno nauki, jak i praktyki. Konferencja będzie mieć charakter wielowymiarowy i pozwali spojrzeć na aktualne problemy prawne w dobie pandemii z różnych perspektyw.

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w konferencji, która z uwagi na restrykcje związane z pandemią COVID-19 odbędzie się w formie zdalnej. Za udział w konferencji oraz wydarzeniach towarzyszących przysługiwać będą punkty szkoleniowe.

Więcej informacji o wydarzeniu, w tym szczegółowy plan konferencji oraz możliwość rejestracji na wydarzenie, można odnaleźć na stronie internetowej https://www.fpme.pl/ oraz na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/xfpme).