Inwestor wystąpił o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie muru oporowego z bali Larsena i płyt żelbetonowych. We wniosku o wydanie decyzji wskazał, że planowana inwestycja ma charakter obiektu liniowego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Takiego stanowiska nie podzielił prezydent miasta rozpatrujący sprawę. Jego zdaniem zamierzenie inwestycyjne powinno zostać zakwalifikowane jako budowla w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Stąd na etapie ustalania warunków zabudowy dla takiego zamierzenia konieczne jest spełnienie wymogu dostępu do drogi publicznej.