Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji pokieruje Michał Boni a na czele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych stanie Jacek Cichocki.

Koordynacja projektów cyfryzacyjnych i działań administracji oraz współpraca z samorządami będą leżały w kompetencjach nowego resortu administracji i cyfryzacji - powiedział Michał Boni, który ma zostać szefem nowego ministerstwa.

"Ministerstwo administracji i cyfryzacji będzie miało za zadanie skoordynowanie projektów cyfryzacyjnych, jak również pracę nad administracją, kooperację rządu z samorządami, czy pracę z wojewodami. To połączenie jest bardzo dobre, żeby wykorzystując to wszystko, co daje cyfryzacja, uczynić administrację, uczynić państwo jeszcze bardziej przyjaznym dla obywatela" - powiedział Boni podczas konferencji "Transgraniczne usługi e-administracji dla Europejczyków", która odbywa się w Poznaniu w ramach polskiej prezydencji.

Jacek Cichocki pełnił dotychczas funkcję sekretarza Kolegium ds. Służb Specjalnych w kancelarii premiera. W latach 1992-2008 pracował w Ośrodku Studiów Wschodnich w Warszawie, kolejno jako ekspert ds. konfliktów zbrojnych i problemów etnicznych w krajach b. ZSRR, kierownik Zespołu ds. Kaukazu i Azji Centralnej, kierownik Działu Ukrainy, Białorusi i krajów bałtyckich.