Wątpliwości, co do nielegalności takiego zapisu nie miał w niedawno wydanym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Trafiła do niego skarga prokuratora rejonowego na zapis regulaminu, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Wolsztynie z 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektu pływalni miejskiej.

Bez delegacji ustawowej