Takie stwierdzenie znalazło się w niedawnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, który rozpatrywał skargę na uchwałę rady miejskiej w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Przewidywała ona, że takie miejsca mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 metrów od: kąpielisk, obiektów sportowych, szkół, przedszkoli, bibliotek czy kościołów.

Zbyt blisko