5 stycznia 2023 r. opublikowana została kolejna „ostateczna” wersja ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Nie likwiduje ona wszystkich wątpliwości, które pojawiły się po opublikowaniu wersji poprzednich.

Kogo trzeba zawiadomić