Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła konkurs, którego celem jest wyłonienie przedsięwzięć adresowanych do osób z problemami społecznymi i zwiększających ich szanse na zatrudnienie a przez to przyczyniających się do zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w okresie od ósmego do 17 listopada. A mogą je składać wszystkie podmioty działające w obszarze szeroko rozumianego rynku pracy, szkoleń, rozwoju kapitału ludzkiego, walki z patologiami i ubóstwem. Z jednej strony mogą to być oczywiście podmioty, których ustawowe zadania mieszczą się w tym zakresie, jak i podmioty, dla których jest to na przykład działalność statutowa.