Działanie 3.1.2 „Niskoemisyjny transport miejski" skierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, a także jednostek organizacyjnych jst posiadających osobowość prawną. Autorami projektów mogą być także przedsiębiorcy. Oni również mają szansę wystąpić o dofinansowanie.

Jakie projekty