Odbieranie odpadów po wpisie do rejestru

Naruszenie zakazu mieszania odpadów może skutkować orzeczeniem przez wójta zakazu wykonywania regulowanej działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych, a na przedsiębiorcę mieszającego odpady może być nałożona kara pieniężna.

Publikacja: 01.12.2021 12:19

Już ponad 40 proc. śmieci zbieranych jest selektywnie, w czym pomogła śmieciowa rewolucja

Już ponad 40 proc. śmieci zbieranych jest selektywnie, w czym pomogła śmieciowa rewolucja

Foto: shutterstock

Wprowadzone przez ustawodawcę w ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. DzU z 2021 r., poz. 888 ze zm., dalej jako u.c.p.g.) unormowania w przedmiocie warunków wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych dotyczą rejestru działalności regulowanej w zakresie:

- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (art. 9b),

Pozostało 97% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 199 zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Zawody prawnicze
Adwokaci chcą mieć swoją "umowę o pracę"
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"