Proces zatwierdzania taryfy za wodę i ścieki dla wielu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych zakończy się wydaniem przez organ regulacyjny – dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – decyzji odmownej i określeniem przez organ taryfy tymczasowej. W wielu przypadkach takie postępowanie organu będzie słuszne, jednakże często takie działanie pozbawione będzie podstaw prawnych, naruszać będzie zatem powszechnie obowiązujące przepisy, a w konsekwencji narazi przedsiębiorstwa na zaniżone w stosunku do realnych kosztów i należnej marży zysku ceny i stawki opłat.