Empatia, czyli współodczuwanie, to słowo, które od kilku tygodni definiuje stan, w jakim znajduje się wiele osób. Obserwujemy, współdzielimy emocje, czujemy i wspieramy. Zarówno marki, jak i pracownicy angażują się w rozmaite działania pomocowe, którym przyświeca myśl, że „dobro to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się nią dzieli”. Dlatego tym, o co teraz pracodawcy i menedżerowie powinni zadbać w sposób szczególny, jest wewnętrzne wzmacnianie i wspieranie własnych zespołów, by te mogły - mierząc siły na zamiary - wydatkować odpowiednio energię, regenerować się i dążyć do zachowania równowagi emocjonalnej. Napięcie, lęk, stres, poczucie przeciążenia są bowiem obecnie niejako wpisane w codzienność, a sytuacja ta przekształciła się już w pewien stan. Tak istotna jest więc nauka dbania o własne zasoby, by następnie móc się nimi dzielić z innymi. Aby zachować uważność na to, co „tu i teraz”, konieczne jest też długodystansowe spojrzenie.

Empatyczna komunikacja - ważny element kultury

Mądre, odpowiedzialne przywództwo to dziś nie tylko modnie brzmiące hasło, ale realna potrzeba każdej organizacji. Aż 88 proc. uczestników najnowszego badania* zrealizowanego dla Sodexo uważa, że przełożeni i menedżerowie powinni okazywać więcej empatii pracownikom. Kwestie związane ze wspieraniem, zrozumieniem i empatią mogą mieć wpływ na wybór miejsca pracy czy decyzję o zmianie pracodawcy, co przyznało 81 proc. respondentów. Co zatem konkretnie wypełnia przyjazną, empatyczną komunikację? Zdaniem 45 proc. badanych chodzi przede wszystkim o wysłuchanie i zrozumienie odczuć pracownika i jego potrzeb. Według 40 proc. kluczowe jest wzmocnienie dobrym słowem i docenienie. Próba „wejścia w buty” rozmówcy, bez oceniania, krytykowania, komentowania, zbędnych nadinterpretacji i dawania nieproszonych rad. Tylko, a raczej aż tyle wystarczy, by poczuć się bezpieczniej i bardziej komfortowo w firmowej społeczności.

Docenić znaczy otworzyć się i wysłuchać

Wzmacniające przekazy czy słowo „dziękuję” mają wielką moc, która często jednak pozostaje w ukryciu, niewydobywana na światło dzienne, co potwierdza badanie Sodexo „Docenianie Pracowników 2021”. Aż 95% respondentów przyznaje, że docenianie przez pracodawcę wzmacnia motywację, jednak podziękowania często słyszy tylko 21% osób, a rzadziej niż raz na kwartał - 34%. Warto też pamiętać, że kluczem do doceniania jest…uważne i aktywne słuchanie. Nie chodzi bowiem wyłącznie o monolog, a otwarcie na to, co chce przekazać rozmówca. Zwłaszcza w trudnych, kryzysowych sytuacjach dobrze jest zamienić się w słuchającego, a nie tylko słyszącego menedżera, gdyż dzięki temu łatwiej w sposób adekwatny odpowiadać na bieżące potrzeby pracowników.

Benefit wspierający, czyli jaki?

Wspieranie pracowników na płaszczyźnie emocjonalnej, mentalnej nie rekompensuje wsparcia, dzięki któremu można zaspakajać potrzeby związane z codziennym funkcjonowaniem. Konieczne jest dwutorowe spojrzenie: z perspektywy potrzeb psychologicznych, związanych np. z poczuciem przynależności społecznej czy poczuciem własnej wartości, oraz z perspektywy rozumianej w bardziej materialny, fizyczny sposób. Mowa tu na przykład o benefitach finansowych i nie tylko. Z badania Sodexo „Wspieranie pracowników” wynika, że wspierający benefit pracowniczy to taki, który głównie odciąża portfel pracownika i zwiększa poczucie bezpieczeństwa, a także  pozwala zadbać o zdrowie fizyczne i psychiczne (27%).

- Dzisiaj pracodawcy i działy HR nie mogą sobie pozwolić na nietrafiony dobór świadczeń, które będą jedynie widnieć w ofercie, rzadko lub zupełnie niewykorzystywane. Personalizacja, czyli dopasowanie rozwiązania do potrzeb, odgrywa obecnie bardzo dużą rolę. Z drugiej strony warto zaoferować coś, co będzie mieć wymiar uniwersalny, a więc na pewno okaże się przydatne i praktyczne. Ważna jest też elastyczność, która oznacza, że pracownik ma możliwość wyboru, kiedy i w jaki sposób skorzysta z przekazanego świadczenia. Potrzebne są benefity i programy wellbeingowe, które odpowiedzą na rzeczywiste oczekiwania pracowników i autentycznie zwiększą ich poczucie bezpieczeństwa - podkreśla Katarzyna Turska, dyrektor HR Sodexo Benefits and Rewards Services Polska.

Świąteczny upominek = podziękowanie i wzmocnienie

Dla wielu zatrudnionych nadchodzące Święta Wielkanocne z pewnością będą stanowić chwilę na złapanie oddechu i regenerację sił. Warto zatem okazać wdzięczność za dotychczasowe zaangażowanie i zapewnić o wartościach, które przyświecają kulturze organizacji i budowaniu życzliwej, przyjaznej atmosfery. Nie ulega wątpliwości, że w przedświątecznym okresie pracownicy, niezależnie od stanowiska czy branży, będą obciążeni wydatkami, a te - jak wskazują statystyki dotyczące inflacji - wciąż rosną i uderzają po kieszeniach. Dlatego warto mieć ten aspekt na względzie podczas wybierania upominków, za pomocą których chce się powiedzieć „dziękuję”.

W oczach pracowników jedną z najbardziej atrakcyjnych form doceniania są karty przedpłacone, realnie zwiększające siłę nabywczą i stwarzające przestrzeń na samodzielne wybory i decyzje. Przykładowo, Wielkanocna Karta Podarunkowa Sodexo pozwala wzmocnić domowy budżet, ponieważ gwarantuje tańsze wielkanocne zakupy, dzięki promocjom w popularnych sklepach takich jak: Biedronka, Auchan, Media Markt, Hebe, Carrefour, Philips, Adidas i wiele innych. Kolejna ważna informacja dla użytkowników: kartą można płacić zarówno offline, jak i online, jest ona akceptowana nie tylko w Polsce, ale też poza granicami kraju. Zwolenników cyfrowych płatności ucieszy fakt, że karty dostępne są nie tylko w postaci klasycznej, ale też w pełni wirtualnej. Płatności zbliżeniowe telefonem to dla niektórych również ważny argument przemawiający za tego rodzaju benefitem. Kluczowe jest jednak to, że świadczeniem można dysponować w dowolny sposób i przeznaczyć je zgodnie z indywidualnymi potrzebami i preferencjami, robiąc świąteczne zakupy, obdarowując kogoś prezentem czy nawet spełniając jakieś marzenia.

Docenianie słowne w tym wypadku idzie w parze z docenianiem finansowym, tak przecież istotnym, by móc zaspokoić codzienne potrzeby i zyskać nieco więcej wewnętrznego spokoju. Ważne jest także to, że doceniając pracowników, pracodawca wspiera jednocześnie osoby potrzebujące z Ukrainy. Każde 20 zakupionych kart oznacza bowiem 10 zł na program SOS Ukraina Polskiej Akcji Humanitarnej. Jak działy HR mogą więc wdrożyć tego rodzaju świadczenie pozapłacowe? Przede wszystkim warto wiedzieć, że formalności ograniczone są do minimum, można liczyć na kompleksową opiekę po stronie dostawcy i szybką dostawę zamówionych kart. Oprócz oszczędności czasu i uproszczonych procedur widoczne są też inne walory takiego rozwiązania - finansowanie świadczenia z ZFŚS podlega zwolnieniu z PIT do 2000 zł.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Balans to wyzwanie, niezależnie od stanowiska

Równowaga - tego dziś pragnie wielu pracowników. Czuć balans, dzięki któremu można konstruktywnie działać, czuć moc sprawczą i nie zatracać się w niepokoju. Przed organizacjami pojawiają się więc kolejne wyzwania związane ze wspieraniem dobrostanu. Empatia i życzliwe nastawienie to jedno, ale równolegle warto wypracowywać konkretne rozwiązania, które będą realnie wzmacniać zespoły.

Już w ubiegłorocznym raporcie „Jak pracować i nie zwariować?” Sodexo zwracało uwagę, że organizacje, prowadząc politykę wspierania równowagi pomiędzy życiem a pracą, mają ogromny wpływ na dobrostan zatrudnionych. Respondenci badania podkreślali rolę m.in. elastycznego czasu pracy czy benefitów, które pomagają zachować work-life balance. Wówczas wyzwaniem była pandemia, która w istotny sposób wpłynęła na rynek pracy oraz sposób wykonywania obowiązków zawodowych i godzenia ich z życiem rodzinnym. Obecna rzeczywistość dostarcza kolejnych stresorów i oddziałuje na kondycję zatrudnionych. Dlatego nadrzędną rolą HR i menedżerów jest zaopiekowanie się potrzebami pracowników i zapewnienie ich o swojej dostępności. Dzięki temu będą oni mieli siłę, by dzielić się swoim czasem i innymi zasobami z tymi, którzy tego teraz bardzo potrzebują. Słowo „dziękuję”, wyrazy życzliwości, świąteczny upominek, który pomoże odciążyć domowy budżet, to ważne kroki, jednak nie należy na nich poprzestawać i nie działać wyłącznie „okazjonalnie”. Budowanie wspierającej i zaangażowanej kultury organizacji to proces, ale uzyskane efekty procentują na wielu płaszczyznach, przede wszystkim w postaci pozytywnych relacji, motywacji, satysfakcji pracowniczej i utożsamiania się z firmowymi wartościami.

* Badanie ilościowe „Wspieranie pracowników” zostało zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Sodexo, na próbie N=1072 Polaków w wieku 18-65 lat, reprezentatywnej pod względem płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejsca zamieszkania. Badanie przeprowadzono w marcu 2022 roku.

Materiał Promocyjny