"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym Academic Polish Model United Nations

Organizacja Narodów Zjednoczonych wydaje się być czymś bardzo odległym, wręcz nieosiągalnym. Słyszy się o niej w mediach przy okazji wielkich wydarzeń, konfliktów zbrojnych i problemów-atmosfera towarzysząca kontekstowi wspomnienia o tej organizacja jest dość pompatyczna. Wszyscy wiedzą, czym się mniej więcej ONZ zajmuje, lecz szczegóły tego funkcjonowania zdają się zbyteczne, zbyt skomplikowane do zrozumienia.

Celem projektu Academic Polish Model United Nations organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych działające przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie jest właśnie stworzenie możliwości przybliżenia sposobu działania tej ważnej organizacji międzynarodowej, skupiającej w chwili obecnej aż 193 państwa.

Każdy uczestnik ma szansę się wypowiedzieć zgodnie z zachowaniem rzeczywistych procedur w imieniu wybranego kraju na temat aktualnych problemów takich jak wojna w Ukrainie oraz powiązany z nią kryzys uchodźców, wyzwania stojące przed gospodarkami krajów rozwijających się podczas światowej recesji czy sytuacji ludu Rohingya w Myanmarze. Spektrum zagadnień jest tak obszerne, jak tematy w otaczającym nas aktualnie świecie.

Projekty typu Participatory Learning stwarzają niesamowitą okazję do poszerzenia swojej wiedzy- Academic Polish Model United Nations - POLMUN Warsaw 2022 nie stanowi na tym polu wyjątku.

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym Academic Polish Model United Nations