Materiał powstał we współpracy z Cogit

Takie właśnie narzędzia, które wspomagają CFO jako kreatora wartości dla organizacji, oferuje firma Cogit. Podczas warszawskiej konferencji dla dyrektorów finansowych CFO Strategy & Innovation Summit szeroko mówił o tym Radosław Kozieja, prezes i główny udziałowiec firmy.

Zaproszenie od klientów

Czy rozpoczęcie przez organizację raportowania w obszarze ESG to trudny proces?

– My w Cogit pochodzimy ze świata raportowania, planowania finansowego. Dlatego uważamy, że rozpoczęcie tego rodzaju projektów wcale nie musi się wiązać z budowaniem nowego obszaru, wdrożeniem nowych rozwiązań czy bardzo skomplikowanych projektów – odpowiada Radosław Kozieja. – Organizacja może spróbować wykorzystać to, co już istnieje, czym już dysponuje w obszarach raportowania finansowego. Dlatego, że wiele tych elementów bardzo mocno przystaje do świata ESG i możemy część wskaźników z tego obszaru raportować w analogiczny sposób, jak elementy związane z finansami – wyjaśnia.

Radosław Kozieja, prezes i główny udziałowiec Cogit

Radosław Kozieja, prezes i główny udziałowiec Cogit

mat. pras.

Jak to się stało, że firma włączyła do oferty narzędzia związane z ESG?

– Zostaliśmy zaproszeni do świata ESG przez naszych klientów. Przybyliśmy ze świata efektywnego zarządzania organizacjami i rozwiązań Business Intelligence – dodaje prezes Cogit. – Uważamy, że w obszarze ESG ważne będą trzy zagadnienia. Są to: umiejętność wykorzystania danych i ich uzasadnienia, właściwe zarządzanie szybko rosnącą ilością danych oraz kontrolowanie ich jakości oraz chyba najważniejsze dla kreowania wartości właściwe planowanie i pokazywanie postępów organizacji – wymienia. Odpowiedź na te wyzwania będzie coraz ważniejsza dla przyszłego skutecznego planowania zrównoważonego wzrostu organizacji.

Potrzebna strategia realnych działań

Zdaniem Radosława Koziei zintegrowane raportowanie i raportowanie ESG to informacja dla inwestorów, regulatorów i konsumentów. A reakcje wszystkich interesariuszy mają znaczenie dla wartości firmy. Jednocześnie presja czasu i brak standardów stwarzają przestrzeń dla greenwashingu – najkrócej mówiąc, to ekodeklaracje, za którymi nie idą działania – i nadużyć w zakresie ESG. Dlatego właśnie bez czekania na przyszłe standardy, certyfikacje i praktyki ubezpieczeniowe warto posiąść umiejętność oceny i uzasadnienia raportów ESG, która będzie się stawała coraz ważniejsza. Świadomość znaczenia ESG rośnie, te standardy nadejdą. Inwestorzy i banki będą zwracać coraz większą uwagę na sposób i szczegóły podejścia do zrównoważonego rozwoju.

Dlatego Cogit zwraca uwagę na konsekwentną realizację strategii, gdzie wyznacznikami są planowanie, miary, analiza, raportowanie oraz rozwój i poprawa wskaźników. Firma koncentruje się na efektywnym wsparciu procesów zarządczych, m.in. planowania, budżetowania, prognozowania, raportowania, analiz czy konsolidacji finansowej. Wspiera wszystkie działy w organizacji – od controllingu i finansów, po sprzedaż, logistykę i operacje. Specjalnością Cogit są systemy informatyczne ułatwiające wykorzystanie danych w zarządzaniu. Dzięki swoim narzędziom analitycznym firma pomaga zespołom, zarządom, menedżerom i controllerom podejmować lepsze decyzje i planować przyszłość w oparciu o dane.

Cogit, jak wskazuje sama spółka, jest najstarszą na polskim rynku firmą konsultingową specjalizującą się we wdrażaniu systemów wspomagających zarządzanie firmami. Ma na swoim koncie m.in. pierwsze w Polsce wdrożenia systemów controllingowych w chmurze. W swoim działaniu łączy wiedzę i doświadczenie ekspertów biznesowych i informatycznych. Swoje usługi oferuje głównie dużym i średnim firmom ze wszystkich branż. Wśród jej klientów są liderzy bankowości, handlu, usług, produkcji, mediów i przemysłu.

Materiał powstał we współpracy z Cogit

CFO - pasek

CFO - pasek