ESG pod lupą liderów finansów

Dyrektorzy finansowi znaleźli się w momencie, w którym wartości zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu definiują ich profesję.

Publikacja: 26.10.2022 21:00

Ujawnienia finansowe są kluczowe dla dyrektorów finansowych i wchodzą w zakres ich odpowie- dzialnoś

Ujawnienia finansowe są kluczowe dla dyrektorów finansowych i wchodzą w zakres ich odpowie- dzialności – uważa Mariusz Gryz z NatWest (drugi z prawej)

Foto: mat. pras.

Materiał powstał we współpracy z NatWest

Na pytanie, czy rzeczywiście tak jest – od którego rozpoczęła się jedna z debat podczas V CFO Strategy & Innovation Summit w Warszawie – twierdząco odpowiedział Mariusz Gryz, head of NatWest markets partnering & analytics, climate & ESG business partner, NatWest.

– Ujawnienia finansowe od dawna są kluczowe dla dyrektorów finansowych i wchodzą w zakres ich odpowiedzialności. Uważam, że nadszedł właściwy moment, by rozszerzyć ten zakres o informacje niefinansowe, a następnie przekazywać spójny obraz, który nie będzie się rozdzielał na dwa obszary, lecz będzie stanowił jedną wiadomość – powiedział Mariusz Gryz.

Zwrócił także uwagę, jak szczególnie istotny dla organizacji, jej postrzegania oraz całego otoczenia biznesowego jest czynnik środowiskowy, czyli litera E w akronimie ESG. – Jest to związane bardzo ściśle ze zmianami klimatycznymi, których doświadczamy. Jest to niesamowicie ważne dla przedsiębiorstw, w tym także, a może nawet i w szczególności, dla branży finansowej. Dlatego, że wszyscy nasi interesariusze znajdą się pod wpływem zmian, których jesteśmy świadkami. Te zmiany bez wątpienia będą miały wpływ na naszych klientów, dostawców, pracowników, akcjonariuszy, a także na społeczności, w których operujemy – zauważył przedstawiciel NatWest.

Supriya Sobti mówiła o doświadczeniach NatWest we wdrażaniu ESG do praktyki biznesowej i raportowani

Supriya Sobti mówiła o doświadczeniach NatWest we wdrażaniu ESG do praktyki biznesowej i raportowania

mat. pras.

Jak dodał, jednym z warunków przeprowadzenia z sukcesem transformacji klimatycznej są odpowiednie środki finansowe. – Musimy zmobilizować ogromne środki finansowe, które będą potrzebne na przeprowadzenie transformacji klimatycznej do gospodarki klimatycznie neutralnej, a z czasem klimatycznie pozytywnej. Szacunki mówią o kwocie 300 bilionów dolarów potrzebnej na te działania w skali globalnej w ciągu najbliższych niespełna 30 lat, tak aby osiągnąć wyznaczony cel do 2050 roku. Tu do gry wchodzi branża finansowa, która pomoże zmobilizować te środki – zaznaczył Mariusz Gryz. – Widzimy tu ważną rolę dla nas jako banku w dostarczaniu tych środków poprzez rozwijanie odpowiednich produktów i usług finansowych, które będą pomagać w transformacji – zadeklarował.

Podkreślił, że dla niego, jako przedstawiciela branży finansowej, zagadnienia związane z transformacją klimatyczną są w centrum uwagi. – Będziemy potrzebowali bardzo wielu informacji i danych od organizacji spoza sektora finansowego, z ich ujawnień, aby upewnić się co do tego, że odpowiadamy na rzeczywiste potrzeby i kierujemy te pieniądze na właściwe projekty. To będzie wspólna praca – stwierdził Mariusz Gryz.

Podczas konferencji znalazła się także przestrzeń do szerszego przedstawienia doświadczeń NatWest w obszarze wdrażania elementów ESG do praktyki biznesowej i raportowania. Krok po kroku podróż od wizji do realizacji i raportowania omówiła Supriya Sobti, climate reporting, TCFD implementation lead at NatWest Group. Biorąc jako przykład raportowanie śladu węglowego dzieliła się doświadczeniem NatWest w przechodzeniu od planowania do rzeczywistych działań i włączaniu tego obszaru do przyszłego planowania finansowego.

Supriya Sobti wskazała, że NatWest jest wiodącym bankiem w Wielkiej Brytanii pomagającym w odpowiedzi na zmiany klimatyczne. Ambicją banku jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w swoich operacjach do 2050 roku. Do tego celu mają prowadzić organizację kroki pośrednie. Jednym z nich jest zmniejszenie o co najmniej 50 proc. do roku 2030 wpływu klimatycznego działalności związanej z finansowaniem udzielanym przez bank. Także do roku 2030 NatWest zamierza wyjść z finansowania projektów związanych z węglem. A wreszcie pula środków przeznaczonych na fundusze i finansowanie projektów, których celem jest ochrona klimatu i zrównoważony rozwój, między 1 lipca 2021 a końcem 2025 r. sięgnie 100 mld funtów.

Aby takie działania znalazły się w centrum zainteresowania banku, najpierw on sam musiał przejść transformację. – U jej podstaw znalazła się strategia, w której cele określone zostały przez ambicje. Znaczna część pracy związanej z działaniami na rzecz ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju odbywała się i nadal odbywa pod przewodnictwem pionu finansowego. CSR zawsze zajmował ważne miejsce w naszym raportowaniu, teraz, z mocnym udziałem funkcji finansowej, nastąpiło rozszerzenie o elementy ESG – powiedziała Supriya Sobti.

Materiał powstał we współpracy z NatWest

Wydarzenia Gospodarcze
Jak w praktyce budować w Polsce silne metropolie
Materiał Promocyjny
Naszpikowane technologiami Volkswageny na wyciągnięcie ręki w niezwykłym finansowaniu
Wydarzenia Gospodarcze
Sztuczna inteligencja biegłego rewidenta nie zastąpi
Materiał partnera
Jak zatrzymać talenty w branży audytorskiej?
Wydarzenia Gospodarcze
Gala XXV edycji Rankingu Lista 500 „Rzeczpospolitej” podczas Impact’2023
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Wydarzenia Gospodarcze
Szybko zbliża się kolejny Europejski Kongres Samorządów
Wydarzenia Gospodarcze
Lokalne inwestycje napędzają gospodarkę