Partnerem relacji jest Bank Pekao

– Dwa wielkie wydarzenia wstrząsnęły współczesnym światem. Pandemia i wojna w Ukrainie całkowicie zmieniły nasze pojmowanie świata i globalnej gospodarki. Pokazały także, że dotychczasowe procesy gospodarcze muszą ulec głębokiemu przemyśleniu i głębokiej zmianie – powiedział Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych, w Domu Polskim na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos podczas wystąpienia poprzedzającego debatę poświęconą możliwościom naszego regionu w kontekście zmieniających się łańcuchów dostaw.

Konsekwencje pandemii i wojny

Wicepremier zwrócił uwagę na dwie konsekwencje obecnej sytuacji. – Pandemia spowodowała przerwanie światowych łańcuchów dostaw. Okazało się, że przenoszenie produkcji i rozpraszanie jej po całej kuli ziemskiej w tej sytuacji się nie sprawdziło. Z kolei najnowsze wydarzenia związane z agresją Rosji na Ukrainę pokazały, jak ważne jest budowanie niezależności od surowców z Rosji – mówił Jacek Sasin. – W obu tych obszarach rola Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski, najsilniejszego kraju regionu, musi być postrzegana w zupełnie innym wymiarze. Przede wszystkich nasz region, Polska, może stać się miejscem, gdzie będą realizowane duże światowe inwestycje, gdzie będzie przenoszona produkcja – wskazał

Dodał, że Polska, która leży na przecięciu szlaków komunikacyjnych wschód-zachód i północ-południe wiele inwestuje w infrastrukturę komunikacyjną: nowoczesne drogi i autostrady oraz sieć kolejową.

– Realizujemy wielki infrastrukturalny projekt drogowy, który połączy grecki port w Salonikach z krajami bałtyckimi. Zaawansowany jest projekt budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, który będzie dysponował nie tylko największym lotniskiem w naszej części Europy, ale również całą siecią połączeń kolejowych i drogowych, które będą umożliwiały skomunikowanie z CPK. Tak więc w sensie logistycznym jesteśmy przygotowani do tych wielkich inwestycji, do tego, żeby stać się centrum produkcyjnym i przejąć rolę, którą odgrywały inne kraje, przede wszystkim Chiny – uważa Jacek Sasin.

Podkreślił jednocześnie, że poza infrastrukturą Polska dysponuje dobrze wykształconymi pracownikami i nie boryka się z problemem braku rąk do pracy, co ma także związek z napływem uchodźców z Ukrainy.

– Nasz region jest regionem przyszłości, w którym warto inwestować, warto dostrzegać jego walory i postrzegać go jako tę część Europy i świata, która może odegrać znaczącą rolę – podsumował wicepremier.

Atuty regionu

Podczas panelu „The role of CEE on the global value chains and competence centres map” („Rola Europy Środkowo-Wschodniej na mapie globalnych łańcuchów wartości i centrów kompetencji”) mowa była o szansach, jakie w obliczu zakłóceń w łańcuchach dostaw rysują się przed naszym regionem. W debacie wzięli udział: Magnus Tyreman, managing partner, McKinsey Europe, Mark Loughran, president Central and Eastern Europe, Honeywell, Javier Martínez Ojinaga, CEO, CAF Group, do której należy m.in. Solaris, Andrzej Dopierała, prezes Asseco Data Systems i wiceprezes Asseco Poland, Krzysztof Zdziarski, prezes spółki PESA, Lie Junius, senior director EMEA, Google Cloud, Paweł Gruza, wiceprezes ds. aktywów zagranicznych KGHM, Ana Paula Assis, general director EMEA, IBM, oraz Leszek Skiba, prezes Banku Pekao.

Przedstawiciele biznesu dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat tego, jak Polska i Europa Środkowo-Wschodnia mogą wykorzystać trend relokacji i kształtować „nową normalność” w globalnych łańcuchach wartości. A także jak wzmacniać przewagi konkurencyjne tak, aby uczynić z Europy Środkowo-Wschodniej region atrakcyjny dla inwestycji w obszarze technologii i centrów badawczo-rozwojowych.

Prowadzący debatę Tomasz Marciniak, partner, McKinsey Polska, zwrócił uwagę na atuty regionu, którymi są duża odporność gospodarek, elastyczny ekosystem technologiczny, wysoka jakość infrastruktury cyfrowej oraz wysoka jakość kształcenia na wszystkich poziomach edukacji.

Zdaniem Marka Loughrana z Honeywell polska gospodarka jest obecnie na fali z powodu położenia, infrastruktury, poziomu inwestycji. To powoduje, że jest przygotowana na wyzwania, ale także na wykorzystanie nadchodzących okazji rozwojowych. A te przyniesie nearshoring (przenoszenie procesów biznesowych do bliższych rejonów), który jego zdaniem jest nieunikniony. Taką ogromną szansą rozwojową będzie postępująca cyfryzacja.

Javier Martínez Ojinaga uważa, że Polska w krótkim terminie mierzy się z wieloma wyzwaniami, takimi jak wysoka inflacja czy presja kosztowa. Ale w długiej perspektywie sytuacja jest inna. – Widzimy region, który jest w fazie wzrostu, nie został tak mocno dotknięty pandemią, jak kraje mocno oparte o turystykę, choćby Włochy, gdyż jego podstawą jest przemysł i produkcja. Jest konkurencyjny kosztowo, a jednocześnie pracownicy i kadra menedżerska mają wysokie kwalifikacje – wymieniał Ojinaga.

Zdaniem Andrzeja Dopierały dla firm z sektora IT nasz region, a szczególnie Polska, oferuje szanse i daje potencjał rozwoju. – Pewnie nie zostaniemy następnym wytwórcą chipów czy innych produktów wymagających wielomiliardowych inwestycji, ale naszą siłą już jest IT i nadal możemy rosnąć w tym obszarze – ocenił prezes Asseco Data Systems.

Lie Junius z Google Cloud mówiła o wyzwaniach, z jakimi organizacje musi się liczyć w obecnej sytuacji. Przypomniała, że wraz z wybuchem wojny w Ukrainie nastąpiła eskalacja cyberataków. W efekcie jej zdaniem perspektywiczne stają się inwestycje w strategiczne partnerstwa związane z zapewnieniem ochrony przed atakami dla tych klientów i użytkowników, którzy mogą być szczególnie na nie narażeni. Ważna jest także walka z działaniami dezinformacyjnymi, które towarzyszą wojnie. Podkreśliła, że Google kontynuuje inwestycje w Polsce, która jest strategicznym partnerem dla firmy.

Jak wykorzystać globalne trendy

Leszek Skiba, prezes Banku Pekao, przypomniał, że drugi co do wielkości bank w Polsce posiada bardzo silną pozycję w obszarze korporacyjnym, jest także aktywny w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego ma możliwość obserwowania na bieżąco nastrojów w biznesie.

– Nasi klienci wskazują dziś, że sytuacja gospodarcza Polski w ich ocenie jest bardzo dobra. Firmy są zdecydowane do prowadzenia inwestycji. Według przedsiębiorców obecne zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw stanowią znakomitą okazję do rozwoju dla firm nie tylko polskich, ale także z Europy Środkowo-Wschodniej – i mowa jest tu także o firmach z sektora MŚP – podkreślił prezes Banku Pekao.

Jego zdaniem wynika to z tego, że zachodnioeuropejskie koncerny dostrzegają, że łańcuchy wartości oparte na produkcji w Chinach, w Azji nie zapewniają wystarczającego bezpieczeństwa dostaw. – Widzimy, że dla naszych partnerów z całej Europy możliwości lokowania produkcji w Europie Wschodniej coraz mocniej zyskują na znaczeniu. Region może więc skorzystać na nasilającym się trendzie nearshoringu – zauważył Leszek Skiba.

Jak dodał, z wypowiedzi uczestników panelu wynika, że biznes dostrzega wojnę w Ukrainie, ale zdaniem wielu partnerów i klientów banku najważniejszy przekaz powinien być taki, że choć Polska jest krajem przyfrontowym, to gospodarka jest bezpieczna, także w kategoriach inwestycyjnych. – Potwierdzają to polskie firmy. Inwestowanie w Polsce jest bezpieczne dla wszystkich. To ważny przekaz dla podmiotów z całego świata chcących ulokować tu kapitał – powiedział prezes Pekao.

Zwrócił uwagę na atut Polski, jakim są kompetencje. – Jak wskazuje firma McKinsey & Company, Europa Środkowa jest regionem, w którym zarówno przedsiębiorstwa technologiczne, jak i przemysłowe znajdą pracowników o wysokich kwalifikacjach. Jest to więc także okazja dla biznesu do ekspansji. Firmy zagraniczne powinny mieć na uwadze rozpoczęcie działalności w Polsce lub jej rozszerzanie – uważa Leszek Skiba. W jego ocenie Europa Środkowa powinna także działać na rzecz wzmacniania pozycji Starego Kontynentu w rywalizacji technologicznej ze Stanami Zjednoczonymi.

– Wszystkie te wątki wybrzmiewają w kontaktach z naszymi klientami. Są one okazją do rozwoju naszych relacji. Możemy przy tym korzystać z pieniędzy europejskich w obszarze wspierania nie tylko cyfryzacji, ale także zielonej transformacji. Powinniśmy przy tym pamiętać o szerszym spojrzeniu. I nie myśleć o europejskiej gospodarce tylko w kategoriach najbliższego roku, ale w kontekście kilku dekad – podsumował Leszek Skiba.

Partnerem relacji jest Bank Pekao