Doręczenie pisma urzędowego zarówno przez samych urzędników, jak i przez obywateli wciąż najczęściej rozumiane jest jako otrzymanie przez stronę papierowego pisma od listonosza. Tymczasem zarówno w obecnie obowiązującym stanie prawnym, jak i w niedalekiej przyszłości (po zmianach mających wejść w życie z początkiem lipca 2021 r. i w kolejnych miesiącach) doręczenia elektroniczne odgrywają i będą odgrywać coraz bardziej kluczową rolę.

Bieżący stan prawny