Kiedy urząd zawiesi postępowanie administracyjne

Zawieszenie postępowania administracyjnego umożliwia podjęcie w tym czasie czynności mających na  celu usunięcie przeszkód prawnych i faktycznych, które uniemożliwiają skuteczne zakończenie postępowania. Takie uprawnienia ma sam organ, jak i strona w określonych przypadkach.

Publikacja: 30.05.2023 02:00

Kiedy urząd zawiesi postępowanie administracyjne

Foto: Adobe Stock

Instytucja zawieszenia postępowania została uregulowana w rozdziale szóstym Kodeksu postępowania administracyjnego. W art. 97 K.p.a. wymieniono katalog przesłanek obowiązkowego zawieszenia postępowania administracyjnego przez prowadzący je organ. Oznacza to, że wystąpienie jednej z poniższych przyczyn zobowiązuje organ do wydania postanowienia o jego zawieszeniu.

Organ administracji publicznej zawiesza postępowanie w  przypadku  śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony albo zarządcy sukcesyjnego do udziału w postępowaniu nie jest możliwe. Dodatkowo muszą zostać spełnione dwa warunki. Po pierwsze w sprawach tych nie zachodzi sytuacja, w której w spadkach nieobjętych jako strony działają osoby sprawujące zarząd majątkiem masy spadkowej, a w ich braku – kurator wyznaczony przez sąd na wniosek organu administracji publicznej. Po drugie, postępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe, czyli kiedy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części.  Organ administracji publicznej wydaje wtedy decyzję o umorzeniu postępowania (z urzędu czy na wniosek strony) odpowiednio w całości albo w części.

Pozostało 87% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 199 zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Edukacja i wychowanie
Medycyna u Rydzyka z zaświadczeniem od proboszcza. Resort Czarnka: to legalne
Prawo dla Ciebie
Od 1 października zaczyna obowiązywać Konwencja Stambulska
Zawody prawnicze
Egzamin na aplikacje prawnicze nieznacznie łatwiejszy niż rok temu
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Zamieszanie w sprawach frankowych przez brak uchwały SN