Kiedy przydaje się skarga kasacyjna od wyroku WSA

Skarga kasacyjna jest środkiem odwoławczym, gdyż przysługuje od orzeczenia wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny. Za jej pomocą można zaskarżyć orzeczenie sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie sądowoadministracyjnej.

Publikacja: 02.05.2023 02:00

Kiedy przydaje się skarga kasacyjna od wyroku WSA

Foto: rp.pl / Paweł Rochowicz

Skarga kasacyjna do NSA, co do zasady przenosi sprawę do sądu wyższej instancji. Wyjątek od tej zasady przewiduje  art. 179a  Prawa postępowania przed sądem administracyjnym (dalej: P.p.s.a.). „Jeżeli przed przedstawieniem skargi kasacyjnej Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu wojewódzki sąd administracyjny stwierdzi, że w sprawie zachodzi nieważność postępowania albo podstawy skargi kasacyjnej są oczywiście usprawiedliwione, uchyla zaskarżony wyrok lub postanowienie rozstrzygając na wniosek strony także o zwrocie kosztów postępowania kasacyjnego i na tym samym posiedzeniu ponownie rozpoznaje sprawę”. W tym wypadku już na etapie składania skargi kasacyjnej za pośrednictwem wojewódzkiego sądu administracyjnego doszło do tak zwanego prawa remonstracji, czyli środka prawnego w postępowaniu administracyjnym, zmierzającego do zmiany lub uchylenia decyzji przez organ, który ją wydał. Na poziomie postępowania sądowoadministracyjnego takie prawo przysługuje wojewódzkim sądom administracyjnym. Od wydanego orzeczenia WSA przysługuje także skarga kasacyjna.

Pozostało 90% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 199 zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Prawo karne
Aktorka Magdalena C. usłyszała zarzut za reklamę wódki w sieci
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Prawo dla Ciebie
Polacy studiują medycynę online w Ukrainie
Prawo dla Ciebie
Od dzisiaj możemy obniżyć rachunek za prąd. Trzeba spełnić jeden warunek
Prawo w Firmie
Afera wizowa w MSZ uderzy rynek pracy
Opinie Prawne
Wojciech Tumidalski: Zatrzymanie posłanki PO Kingi Gajewskiej: Czy policja zna przepisy?
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej