Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje szeroki katalog środków, które mogą być przedmiotem dowodu na gruncie procedury administracyjnej.

Wszystko, co służy wyjaśnieniu